Po wybudowaniu drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki oraz zakończeniu rozbudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo, który łączy drogę DK10 z autostradą A6 do połączenia gotowego odcinka S10 z A6 brakuje fragmentu od węzła Szczecin Kijewo do granicy Szczecina. Ten odcinek pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z osiedla Płonia, przez które przebiega obecna droga DK10.

GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową dla odcinka S10 Szczecin Kijewo — Szczecin Zdunowo Foto: GDDKiA
GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową dla odcinka S10 Szczecin Kijewo — Szczecin Zdunowo

Prace przygotowawcze do realizacji odcinka S10 Szczecin Kijewo — Szczecin Zdunowo trwały już od 2018 r. Chociaż do wybudowania jest nieduży fragment, to ze względu na występujące na tym terenie uwarunkowania przyrodnicze, terenowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu konieczne było wyznaczenie kilku wariantów przebiegu. Ostatecznie z pięciu opcji jako najkorzystniejszy został wskazany w decyzji środowiskowej wariant V o długości ok. 4,35 km.

Mapa wariantu wybranego przebiegu odcinka S10 Szczecin Kijewo — Szczecin Zdunowo Foto: GDDKiA
Mapa wariantu wybranego przebiegu odcinka S10 Szczecin Kijewo — Szczecin Zdunowo

- W ramach inwestycji powstaną węzły drogowe Szczecin Płonia (w rejonie odejścia nowej drogi od obecnego przebiegu DK10) i Szczecin Zdunowo (położony 400 metrów na wschód od obecnego skrzyżowania DK10 z drogą do Zdunowa). Ten drugi węzeł będzie również zapewniał dojazd do pobliskiego szpitala — wyjaśnia GDDKiA. W 2023 r. ma zostać zakończona dokumentacja koncepcyjna wraz z badanami podłoża, a później ma rozpocząć się realizacja inwestycji w formule Projektuj i buduj.