Projekt skierowany jest do kierowców z Mazowsza należących do dwóch grup wiekowych: 18-24 lata oraz 55 lat i więcej. Zakłada przeszkolenie 800 uczestników w ciągu jednego roku. Łącznie zostanie przeszkolonych 2400 kierowców. Jest to kontynuacja wprowadzonych dwa lata temu szkoleń, w których przeszkolono dotychczas ponad 900 osób. Dotacja, z której organizowany jest projekt, przewidziana jest na trzy lata. To pozwala na ciągłą rekrutację.

Projekt szkoleń prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Rekrutacją kierowców na szkolenie zajmują się Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.

Szkolenia odbywające się na Torze Modlin przyjmą formułę jednodniowych spotkań składających się z dwóch modułów: zajęć teoretycznych (z psychologiem) i praktycznych z wykorzystaniem samochodów Renault, które na co dzień służą kursantom Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Celem projektu jest uświadomienie kierowcom zagrożeń związanych z nadmierną prędkością, a także zwrócenie uwagi na rolę możliwości percepcyjnych w danym wieku – w tym również w kontekście wpływu substancji psychoaktywnych na koncentrację i zdolność do prowadzenia samochodu.