Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu (SCT). Jak można przeczytać w uzasadnieniu do tego projektu, kilka urzędów miast, które zamierzają wprowadzić SCT, zgłosiły zastrzeżenia do obowiązującego wzoru nalepki, związane z możliwościami poligraficznymi powszechnie dostępnego sprzętu.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Nowa nalepka będzie łatwiejsza i tańsza w produkcji

"Przygotowany został nowy, prostszy wzór, co ułatwi wydruk nalepek przez gminy. Do decyzji gminy pozostawia się sposób przygotowania i wydruku nalepki. Gminy mogą nalepkę przygotować i drukować we własnym zakresie, zlecić jej druk podmiotom zewnętrznym w całości (z drukiem wszystkich informacji zawartych we wzorze) lub tylko w części, tzn. zamówić przygotowanie nalepki z częścią informacji a pozostałe dane, takie jak rodzaj paliwa, rok produkcji pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu drukować we własnym zakresie, na sprzęcie do drukowania będącym w dyspozycji gminy" — wskazuje resort klimatu i środowiska w uzasadnieniu.

 Foto: Rządowe Centrum Legislacji

Argumentując zmianę wzoru, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwróciło uwagę, że nowelizacja z jednej strony pozwoli przyspieszyć proces obsługi wniosku o wydanie nalepki, a z drugiej umożliwi obniżenie kosztów całej procedury związanej z jej wydaniem poniżej progu ustalonego w ustawie o elektromobilności, który ustalono w maksymalnej kwocie 5 zł.

Nalepki z materiału odpornego na działanie promieni słonecznych

Proponowany wzór nalepki ma kształt koła o średnicy 80 mm. Na wydruku znajdą się następujące informacje: rodzaj paliwa, rok produkcji i numer rejestracyjny pojazdu, dla którego wydana została nalepka, nazwa gminy, która ją wydała oraz oznaczenie "SCT". Nalepki mają być wykonane z materiału odpornego na działanie promieni słonecznych, wody i substancji chemicznych.

Projekt rozporządzenia stanowi, że nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu zachowają ważność przez pięć lat od wejścia w życie nowego wzoru. Rozporządzenia ma zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.