Toyota Motor Corporation i Mazda Motor Corporation zawarły umowę o partnerstwie biznesowym i kapitałowym, która pozwoli rozszerzyć i zacieśnić dotychczasową współpracę. Porozumienie jest efektem dwóch lat rozmów między obiema firmami i kamieniem milowym na drodze stabilnego rozwoju.

Obszary współpracy będą obejmowały:

- utworzenie przedsiębiorstwa joint venture, które będzie produkować pojazdy w USA,

- wspólne rozwijanie technologii pojazdów elektrycznych,

- wspólne rozwijanie technologii sieciowej komunikacji samochodów,

- współpracę w dziedzinie zaawansowanych technologii bezpieczeństwa,

- rozszerzenie listy produktów komplementarnych.

Toyota i Mazda zawarły również porozumienie o charakterze kapitałowym, gwarantujące niezależność i równość obu firm. W jego ramach Toyota nabędzie nowo wyemitowane akcje firmy Mazda, a Mazda nabędzie akcje Toyoty o tej samej wartości.

13 maja 2015 r. Toyota i Mazda zawarły umowę o rozwijaniu partnerskiej współpracy, która przyniesie obopólne korzyści dzięki wykorzystaniu zasobów obu firm oraz synergii komplementarnych produktów i technologii. Od tej pory obie firmy dyskutowały o eksploracji różnych obszarów w ramach długofalowego, równorzędnego współdziałania. W średniej i długiej perspektywie obie firmy będą budować korzystny związek z poszanowaniem autonomii i równości każdej ze stron, pracując nad wspólnymi projektami.