• Pierwsze odcinki nowej drogi ekspresowej S10 zostaną udostępnione kierowcom w 2027 r.
  • Na pierwsze fragmenty Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) poczekamy do przełomu lat 2027 – 2028
  •  Jeszcze w tym roku będzie ogłoszony przetarg na opracowanie studium nowej obwodnicy stolicy

GDDKiA przekonuje, że wystarczy dobra współpraca organizacji rządowych i samorządowych, by doczekać się pierwszych odcinków nowych tras już za kilka lat. W 2027 r. byłyby zatem gotowe pierwsze fragmenty drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Na dokończenie S10 trzeba byłoby poczekać do 2030 r., a trasy OAW - do 2035 r. Tyle planów. A jak wygląda stan prac?

Drogowcy zastrzegają, że jak dotąd określono jedynie korytarze o szerokości ok. 5 km w których może przebiegać każda z zaplanowanych tras (nie sprecyzowano dokładnego przebiegu). Obszar analiz objął aż 192 gminy, z których większość znajduje się na terenie województwa mazowieckiego (150). Pozostałe położone są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Założono przy tym, że drogi będą poprowadzone tak, by w jak najmniejszym stopniu kolidowały z istniejącymi miejscowościami, siecią kolejową, różnymi budynkami (oświatowe, sakralne i ośrodki zdrowia), zabytkami, lotniskami, terenami wojskowymi oraz lasami, zbiornikami wodnymi czy terenami zagrożonymi powodzią.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - OAW i trasa S10 Foto: GDDKiA / GDDKiA
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - OAW i trasa S10

Trasa S10 – ekspresowo z Warszawy do Szczecina

W ramach studium korytarzowego trasa S10 ma łączyć kluczowe polskie arterie, jak A1, A6, S3, S5, S6 i S11, co oznacza wygodne połączenie Warszawy ze Szczecinem. Pomiędzy autostradą A1 a przyszłą obwodnicą Warszawy wyznaczono cztery warianty przebiegu trasy o długości od 100 do 128 km. Najkrótszy i najtańszy oceniono jako najkorzystniejszy.

Trasa S10 Foto: GDDKiA / GDDKiA
Trasa S10

Rekomendowany wariant S10 obejmuje łącznie osiem węzłów i sześć powiatów (Włocławek, włocławski, lipnowski, sierpecki, płocki, płoński). Szacowany koszt całej drogi to 4,7 mld. zł, a prognozowane natężenie ruchu najwyższe, gdyż wynosi średnio ponad 37 tys. pojazdów na dobę (dla porównania w najmniej obciążonym wariancie przewidziano ok. 33 tys. aut na dobę).

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – ponad 260 km i 25 węzłów

Pierścień wokół Warszawy podzielono na dwie części. W przypadku północnego fragmentu GDDKiA rekomenduje trasę o długości 165 km. To połączenie autostrady A2 (na węźle Wiskitki), trasy S10 (Nacpolsk), Sochaczewa, Tłuszcza, Wołomina z węzłem Dębe Wielkie w ciągu autostrady A2. Według pierwszych szacunków budowa będzie kosztować prawie 11 mld zł, co oznacza jednostkowy koszt 65,7 mln zł za 1 km.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - OAW Foto: GDDKiA / GDDKiA
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - OAW

Od południa obwodnica będzie wyraźnie krótsza, gdyż zgodnie z rekomendacjami GDDKiA preferowany jest odcinek o długości 98 km. Budowa drogi z 10 węzłami będzie kosztować 7,5 mld zł czyli 76,4 mln zł za 1 km. Powstanie w pobliżu Kołbieli, Góry Kalwarii i Grójca oraz linii kolejowej nr 12. W ciągu trasy zaplanowano także nowy most na Wiśle.

Trasa OAW - obwodnica Warszawy Foto: GDDKiA / GDDKiA
Trasa OAW - obwodnica Warszawy

Zanim jednak budowlańcy zaczną swoją pracę, czeka nas jeszcze etap opracowania szczegółowej dokumentacji. To zaś wymaga przetargu na przygotowanie tzw. „studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego”. Chętni muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, gdyż ogłoszenie przetargu zaplanowano dopiero na koniec 2021 r.