Budowa S52 Północnej Obwodnicy Krakowa rozpoczęła się w lipcu 2020 r. W ramach inwestycji powstać ma dwujezdniowa droga ekspresowa, o długości ok. 12,5 km, na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice. Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Trasa pobiegnie m.in. w trzech tunelach - pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki (653 m), pod wzgórzem w Batowicach (496 m) oraz pod wzgórzem "Syberia" na terenie Krakowa (95 m). W ciągu trasy ekspresowej powstanie również 27 obiektów inżynierskich, 4 km murów oporowych oraz 25 km dróg dojazdowych do obsługi przyległych terenów.

Na przebiegu trasy powstaną węzły:

  • Modlnica - do istniejącego węzła dobudowane zostaną cztery łącznice 
  • Zielonki - węzeł na skrzyżowaniu POK S52 z ulicami: Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę w Zielonkach i projektowaną przez Samorząd Wojewódzki Trasą Wolbromską 
  • Węgrzce - w miejscu skrzyżowania z DK7 i Al. 29 listopada w Krakowie 
  • Batowice - w miejscu skrzyżowania S52 i drogi powiatowej 2293K (ul. Karola Wojtyły w Batowicach) 

Droga będzie poprowadzona także w wykopach i na nasypach. Wykopane zostanie 1,3 mln metrów sześciennych gruntu, a na nasypy zużyte będzie 800 tys. metrów sześciennych gruntu.

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, tak wypowiada się o tej sprawie:

Aktualnie prowadzone są roboty żelbetowe na obiektach inżynierskich, wzmacniane jest podłoże gruntowe pod drogi, wykonywane są roboty ziemne, wykopy, nasypy i roboty branżowe. Na budowie tunelu Zielonki głębione są ściany szczelinowe, montowane zbrojenia stropu tunelu. Skuwane są też głowice ścian szczelinowych. W tunelu Batowice wykonywany jest wykop podstropowy i montaż izolacji stropu tunelu.

Zaawansowanie aktualnie prowadzonych robót drogowych wynosi: 22 proc. prac drogowych, 56 proc. prac mostowych oraz 41 proc. prac tunelowych.

Kraków będzie miał bezkolizyjną obwodnicę

S52 POK zostanie połączona węzłem Mistrzejowice z S7 i w ten sposób zamknie się IV obwodnica Krakowa. Trasa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta (A4, DK79, DK94, S7), usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce i Warszawa), zachodnim (Katowice i Wrocław), wschodnim (Tarnów i Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta przez DK79. Poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Dalszy ciąg tekstu pod materiałem wideo:

Szczegółowe kalendarium Północnej Obwodnicy Krakowa

Jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. Północna Obwodnica Krakowa nie była ujęta w sieci dróg krajowych i nie była planowana. Dopiero zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 maja 2016 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych i ciągu drogi ekspresowej S52.

26 sierpnia 2016 r. - Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał Program Inwestycji dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52

2 września 2016 r. - ogłosiliśmy przetarg na wykonanie Koncepcji programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52

7 grudnia 2016 r. - wybraliśmy ofertę firmy Sweco Engineering., uznając ją za najkorzystniejszą (cena: 6 843 748,29 zł, czas realizacji: 13 miesięcy od dnia podpisana umowy)

9 stycznia 2017 r. - podpisaliśmy umowę z firmą Sweco na wykonanie Koncepcji programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa S52

23 grudnia 2017 r. - ogłosiliśmy przetarg na projekt i budowę obwodnicy

5 lipca 2018 r. - dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. konsorcjum firm: Stecol Corporation z Chin oraz Polbud-Pomorze z Polski. Od wyboru do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odwołały się konsorcja z liderami Gulermak i Budimex. KIO wykluczyło firmę Stecol z przetargu.

21 września 2018 r. - dokonaliśmy ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź. Od tego wyboru do KIO odwołały się konsorcja z liderami Stecol i Budimex. Na posiedzeniu KIO 12 października 2018 r. wycofały swoje odwołania.

13 listopada 2018 r. - podpisaliśmy umowę na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa z konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź, które wyceniły koszt zadania na 1 427 968 500 zł.

9 lipca 2020 r. - Wojewoda Małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

74 umowy i 81 wniosków o dofinansowanie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. GDDKiA w ramach POIiŚ zawarła 74 umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Trwa ich wdrażanie i rozliczanie. Siedem kolejnych wniosków o dofinansowanie jest w trakcie rozpatrywania. Łączna wartość inwestycji, dla których GDDKiA zawarło umowy o dofinansowanie, wynosi ponad 81,2 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 45,2 mld zł oraz wkład UE to około 38,4 mld zł). W ramach ww. umów zakontraktowano już ponad 88 proc. przyznanych nam środków unijnych.

W ramach projektów UE objętych dofinansowaniem, dla których podpisane zostały ww. umowy o dofinansowanie, przewidziane jest wykonanie (czyli projekty zrealizowane oraz w realizacji) łącznie blisko 2000 km dróg krajowych (w tym ok. 158 km autostrad i 1 627 km dróg ekspresowych).

Do końca wdrażania obecnej perspektywy finansowej dofinansowaniem ze środków UE powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. GDDKiA zakłada, że dofinansowanie UE zostanie przyznane na kolejne ok. 217 km dróg krajowych (w tym ok. 38 km autostrad i 154 km dróg ekspresowych). Założenia GDDKiA obejmują także uzyskanie dofinansowania m.in. dla inwestycji realizowanych na autostradzie A2 oraz drogach ekspresowych S7 i S11.