"Otrzymaliśmy wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Północnego wylotu z Warszawy w kierunku Gdańska w ciągu drogi ekspresowej S7" - powiedział Krynicki. "Trasa ominie podwarszawskie Łomianki" - dodał rzecznik.

"Projektowana droga o długości około 12,9 km w początkowej części przebiega po istniejącym śladzie ul. Kolejowej" - poinformowała GDDKiA.

"Następnie za węzłem „Kolejowa" droga odbiega w kierunku Kanału Młocińskiego, gdzie projektowana jest w nasypie. Dalej biegnie wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do połączonych jezdnią zbierająco-rozprowadzającą zespolonych węzłów Wólka Węglowa i Janickiego. Następnie, za ul. Arkuszową, planowana droga schodzi do tunelu o długości 1000 m i kolejnego o długości 1123 m, a dalej wznosi się ponad teren nad drogą S-8. Pomiędzy tunelami zaprojektowano węzeł Generała Maczka a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł NS" - poinformowała GDDKiA.

Wylot z Warszawy na odcinku Kiełpin - Trasa Armii Krajowej w Warszawie ma mieć po 3 pasy w każdym kierunku. "Ze względu na przejście przez mocno zurbanizowane tereny, planowana droga przewiduje realizację dwóch tuneli. Podziemne przejazdy mają ominąć część mieszkalną Bemowa i następnie Chomiczkowi" - poinformował Krynicki.

Jak dodał rzecznik, "alternatywnym wariantem była rozbudowa trasy przechodzącej przez warszawskie Bielany i dalej przez całą długość podwarszawskich Łomianek. Wiązałoby się to z bardzo dużą liczbą wysiedleń i wyburzeń zamieszkałych nieruchomości".

"Obecnie planowane jest ogłoszenie przetargu na jesieni 2018 r. na Koncepcję Programową wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym, aby na początku 2019 r. móc podpisać umowę na wykonanie" - poinformowała GDDKiA. "Następnie, po otrzymaniu dokumentacji koniecznej do ogłoszenia postępowania przetargowego na projekt i budowę trasy w latach 2020-2021, będzie można wyłonić wykonawcę i podpisać z nim umowę. Planowane udostępnienie ekspresowego wylotu ze Stolicy w stronę Trójmiasta jest w latach 2024-2025" - podała GDDKiA.

"Całość odcinka ma być zrealizowana w standardzie drogi klasy S i z dopuszczalnym obciążenie 115 kN/oś. Przekrój będzie 3-pasowy na całym przebiegu, a w części nawet 4-pasowy w każdym kierunku. Szerokość pasa ruchu ma wynosić 3,50 m, a pasa awaryjnego postoju 2,5 m. Minimalna wysokość skrajni to 4,7 m" - poinformowała GDDKiA.

"Droga ma zostać wyposażona w takie obiekty inżynierskie, jak chociażby wiadukty, tunele, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy" - dodano.

"Na kontynuację trasy do Czosnowa, w stronę Trójmiasta, decyzja mówiąca o przebiegu już obowiązuje i trwa obecnie przetarg na prace koncepcyjne" - powiedział Krynicki.

Jak dodał, "na następny odcinek trasy Czosnów - Kiełpin trwa ogłoszone 16 lutego br. postępowanie przetargowe na Koncepcję Programową dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej". "Podpisanie umowy przypada na okolice połowy roku, natomiast rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy na projekt i budowę odcinka, na jesień przyszłego roku, dzięki czemu można by podpisać umowę na zadanie jeszcze w 2020 r." - powiedział Krynicki.

Zachowanie tego harmonogramu pozwoliłoby udostępnić trasę kierowcom w pierwszej połowie 2024 r.

Na kolejny fragment trasy między Czosnowem a Płońskiem została podpisana 25 stycznia umowa na "Elementy Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów".

"Następnie planowane jest ogłoszenie przetargu na projekt i budowę w 2019 r. oraz podpisanie umowy z wykonawcą na początku 2020 r., aby móc następnie udostępnić kierowcom trasę przed końcem 2023 r." - powiedział Krynicki.(PAP)