Tunel w Świnoujściu pod rzeką Świną, który połączy trwale miasto z resztą Polski, jest kluczową inwestycją w tym rejonie kraju. Obecnie komunikację pomiędzy wyspami, na których leży Świnoujście, zapewniają jedynie przeprawy promowe. Powstający tunel ma znacznie poprawić istniejącą sytuację i jednocześnie połączyć miasto z resztą Polski — w ramach tej samej inwestycji, budowany jest nowy układ drogowy. Połączyć ma on tunel z obecną siecią drogową. W tym celu powstaje rondo, które będzie łączyć go z DK3, a w przyszłości także z drogą ekspresową S3. Od strony wyspy Uznam wykonywany jest odcinek wjazdowy do tunelu, który połączony będzie z ulicą Karsiborską.

Drążąca tunel maszyna TBM (tunnel boring machine) dotarła już na wyspę Wolin, co oznacza osiągnięcie kluczowego etapu prac - zakończenie drążenia. Maszyna zostanie wprowadzona teraz do komory odbiorczej. Proces ten jest wieloetapowy. Obecnie komora, dla wyrównania ciśnienia podczas wejścia tarczy do komory, jest zalana wodą. Po wprowadzeniu TBM do komory, maszyna będzie stopniowo (przez ok. dwa miesiące) demontowana. Całość waży bowiem 2740 ton i ma ok. 100 m długości.

Jednocześnie z demontażem rozpocząć się mają pierwsze prace związane z montażem konstrukcji wewnętrznych. Kolejne zadania mają obejmować instalacje wewnętrzne, systemy monitoringu, wentylacji, przeciwpożarowe oraz roboty wykończeniowe.

Całkowita długość budowanej trasy wynosić będzie 3,2 km, z czego zasadniczą część stanowić będzie ukończony właśnie tunel, którego długość wynosi 1,48 km. W tunelu powstanie dwupasmowa jezdnia, a pod nią zlokalizowana zostanie galeria ewakuacyjna.

Inwestorem budowy tunelu w Świnoujściu jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA pełni rolę inwestora zastępczego. Budowa jest współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jej łączna szacowana wartość to 913,8 mln złotych, a maksymalna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 775 mln złotych.