W środę podczas obrad sejmowej Komisji Infrastruktury wiceminister infrastruktury i wiceminister funduszy i polityki regionalnej przedstawili informacje na temat stanu wykorzystania funduszy europejskich z budżetu UE na lata 2014–2020 na realizację programów i kontraktów infrastrukturalnych. Marcin Horała poinformował, że inwestycje w transport to największy obszar wykorzystania środków unijnych w tej perspektywie.

"Na inwestycje w transport w krajowych i regionalnych programach operacyjnych i instrumencie Łącząc Europę CEF przeznaczyliśmy około 143 mld zł. Na to składają się takie programy jak: Program Infrastruktura i Środowisko, instrument Łącząc Europę (CEF), Program Polska Wschodnia i regionalne programy operacyjne. W efekcie dofinasowane zostało około 5,6 tys. km dróg, 3,5 tys. km przebudowanych albo zmodernizowanych linii kolejowych" - stwierdził Horała.

Mapa — realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu Budowy 100 Obwodnic Foto: GDDKiA
Mapa — realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu Budowy 100 Obwodnic

Zwrócił uwagę, że Program Infrastruktura i Środowisko to 125,6 mld zł środków unijnych, a około 70 proc. tej alokacji to sektor transportu.

"Cechuje go wysoka kontraktacja na poziomie 90 proc. alokacji programu - to blisko 3000 podpisanych umów o łącznej wartości około 220 mld zł; z tego środki unijne to 112 mld zł. Jest to też obszar wysokiego poziomu rozliczenia z Komisją Europejską. Już jesteśmy po wnioskowaniu refundacji na poziomie 74 proc. alokacji. Jest tu najwięcej dużych projektów - 110 dużych inwestycji. Część z tych inwestycji jest zakończona: 1,5 tys. km dróg, obwodnice 28 miast" - wymieniał wiceminister Horała.

Poinformował również, że w sektorze transportu budżet instrumentu Łącząc Europę (CEF) wynosił 24 mld euro.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

"Złożyliśmy 127 wniosków, z czego 69 zostało pozytywnie rozpatrzonych i otrzymało dofinasowanie 4,34 mld euro. Główni beneficjenci to spółka PKP PLK - 28 projektów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) - cztery projekty, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk - cztery projekty, Centralny Port Komunikacyjny - trzy projekty, Polska Agencja Żeglugi powietrznej - siedem projektów" - wyliczał wiceminister Horała.

Dodał też, że w Programie Polska Wschodnia na rozwój transportu miejskiego i dróg przeznaczono ponad 4 mld zł, a na rozwój kolej 1,66 mld zł. W ramach tego programu kupiono 320 sztuk taboru komunikacji miejskiej, a w ramach inwestycji w infrastrukturę drogową (30 projektów) powstało 157 km dróg i 540 km linii kolejowych oraz zmodernizowano około 100 przejazdów kolejowych - przekazał.

Z regionalnych programów operacyjnych zarządy województw na szeroko rozumianą infrastrukturę przeznaczyły 65 mld zł, z czego na rozwój transportu 30,8 mld zł. Kwota, na którą podpisano umowy, to już 96 proc. alokacji. "Można powiedzieć, że w pełni te środki wykorzystujemy" - podsumował Marcin Horała.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber poinformował, że dla GDDKiA w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostało przeznaczonych około 43 mld zł.

"Od samego początku realizacji programu GDDKiA zawarła 73 umowy na dofinansowanie na kwotę wkładu unijnego wynoszącą 37 mld 610 mln zł. To 87 proc. przewidzianej alokacji unijnej. W tej chwili w centrum unijnych projektów transportowych znajduje się osiem wniosków o dofinasowanie GDDKiA o wartości wkładu UE wynoszącej 6 mld zł. Po zatwierdzeniu i zawarciu umów o dofinansowanie alokacja dostępna dla GDDKiA zostanie całkowicie wykorzystana" - zaznaczył wiceminister Weber.

Poinformował również, że jeżeli chodzi o projekty kolejowe, to do dziś zawarto 77 umów na dofinasowanie na kwotę wkładu unijnego w wysokości ponad 20 mld zł.

"Jest to 90 proc. przewidzianej alokacji unijnej. Obecnie oceniane są dwa wnioski PKP PLK o wartości wkładu unijnego wynoszącej 2 mld 100 mln zł. Po ich zatwierdzeniu i zawarciu umów, zakontraktowanie dostępnej alokacji wzrośnie do 99 proc. Również bardzo wysoka kontraktacja cechuje Program Operacyjny Polska Wschodnia, z którego PKP PLK wydatkowała już 80 proc. dostępnej dla niej kwoty" - stwierdził Rafał Weber.