Średnie dobowe natężenie ruchu na wszystkich mostach w Warszawie wiosną tego roku wyniosło: 672 711 pojazdów. Latem niewiele mniej, bo 639 422. ZDM wskazuje, że to znacznie wyższe wyniki od zeszłorocznych, kiedy we dwóch wskazanych okresach przez mosty przejeżdżało średnio o 5,5 i 15 tys. pojazdów na dobę mniej. Wzrost natężenie ruchu jeszcze mocniej widać w porównaniu z 2017 rokiem. Wtedy Wisłę pokonywało odpowiednio o ok. 28 tys. (wiosna) i 44 tys. pojazdów mniej (lato).

Najbardziej obleganą przez kierowców i jednocześnie najbardziej zakorkowaną stołeczną przeprawą od lat jest most Grota-Roweckiego, będący częścią trasy ekspresowej S8, na którym odbywa się główny ruch tranzytowy. Wiosną i latem tego roku przejeżdżało po nim odpowiednio: 204 849 i 206 487 pojazdów na dobę. Na drugim miejscu znajduje się most Łazienkowski z dobowym ruchem wynoszącym 128 194 (wiosna) i 122 643 (lato) pojazdów. Na trzeciej pozycji pod kątem popularności jest most Siekierkowski - (110 737 pojazdów na dobę wiosną i 104 813 latem. Po przeciwległej stronie znajdują się mosty Śląsko-Dąbrowski i Świętokrzyski, które są przeprawami dla ruchu lokalnego.

Średnie dobowe natężenie ruchu na mostach w Warszawie

Most Wiosna / lato 2019 Wiosna / lato 2018
Grota-Roweckiego 204 849 / 206 487 196 995 / 198 084
Łazienkowski 128 194 / 122 643 133 412 / 118 766
Siekierkowski 110 737 / 104 813 110 794 / 101 297
Skłodowskiej-Curie (Północny) 71 288 / 63 854 69 384 / 61 954
Poniatowskiego 54 557 / 49 508 53 018 / 49 757
Gdański 52 175 / 45 953 54 423 / 47 396
Śląsko-Dąbrowski 26 535 / 25 170 26 124 / 24 384
Świętokrzyski 24 376 / 20 978 23 094 / 22 899