• Oszuści często próbują podszywać się pod różne instytucje, by wyłudzić nasze dane
  • Klikając w nieznane linki i próbując logować się do konta bankowego przekazujemy przestępcom kluczowe dane - możemy wówczas stracić dostęp do konta i zgromadzonych środków!
  • Wiadomości SMS o zaległości w płatności za mandat karny są fałszywe - urzędy jak i policja nie wysyłają stosownych powiadomień

Oto nowy sposób na wykradanie haseł do bankowości internetowej - wystarczy kliknąć w link z otrzymanej wiadomości SMS i wpisać dane do płatności za rzekomy mandat karny. O nowej metodzie oszustów informują Policja oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

Fałszywe SMS-y: mandat, szczepionka, inspekcja sanitarna

Fałszywe wiadomości z komunikatem o rzekomo nieopłaconym mandacie karnym trafiają losowo do abonentów różnych sieci (podobne wysyłane są z nadawcą opisanym jako inspekcja sanitarna). By zwiększyć wiarygodność, w polu nadawcy widnieje napis policja. W treści wiadomości znajduje się także link do płatności. Po kliknięciu zostaniemy przekierowani na stronę przypominającą dobrze znany panel płatności internetowych. Logując się za pośrednictwem fałszywego serwisu przekazujemy przestępcom nasze dane. Policjanci ostrzegają, że oszuści mogą wówczas przejąć nasze konto bankowe i przypominają, że nigdy nie informują o konieczności opłacenia zaległego mandatu.

Wszelkie wiadomości elektroniczne o zaległych mandatach najlepiej ignorować. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Oto zalecenia funkcjonariuszy z częstochowskiej komendy miejskiej:

  • zwróćmy uwagę na błędy gramatyczne oraz interpunkcję i pisownię. W fałszywych wiadomość często nie używa się polskich znaków takich jak np. „ą” czy „ę”;
  • sprawdźmy nadawcę i upewnijmy się czy dana instytucja na pewno wysyła stosowne powiadomienia;
  • administracja publiczna nie używa wiadomości SMS czy poczty elektronicznej do powiadamiania o zaległościach podatkowych;
  • linki przekazywane przez znajomych także mogą być fałszywe;
  • jeśli mamy wątpliwości co do skróconego linku wystarczy najechać wskaźnikiem myszy i sprawdzić na dole przeglądarki w pełny adres. Nie klikajmy w linki które wzbudzają jakiekolwiek wątpliwości;
  • wszelkie podejrzane adresy można zgłaszać na stronie https://incydent.cert.pl oraz bezpośrednio o policji lub prokuratury.