Ich działanie jest zbliżone do tradycyjnych airbagów, jakie znamy ze współczesnych modeli, a największa różnica sprowadza się do do zakresu ich działania na zewnątrz nadwozia. Takie zewnętrzne poduszki są też dwu- lub nawet trzykrotnie większe i wymagają dodatkowych ładunków napełniających.

Koncepcyjny system zaprojektowany przez ZF zabezpiecza auto przed uderzeniami z boku, zmniejszając ryzyko obrażeń pasażerów o 40 proc. Dużą rolę w sprawności całego układu odgrywają czujniki, kamery i odpowiednie oprogramowanie, które decydują, w jakich sytuacjach może dojść do napełnienia poduszek. ZF zapewnia, że jego technologia potrafi skutecznie wykryć zagrożenie zderzeniem i zareagować z właściwym wyprzedzeniem napełniając airbagi w ciągu 100 milisekund, zanim jeszcze dojdzie do kolizji. Z drugiej strony, ma też wykluczać przypadkowe uruchomienie poduszek, w sytuacjach gdy ich działanie nie jest konieczne.

ZF ocenia, że zewnętrzne poduszki powietrzne mogłyby trafić do produkcji w ciągu najbliższych dwóch lat..