• W 2020 r. dokonano zmian kategorii dróg krajowych: DK5, DK6, DK10, DK20, DK28, DK73
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, pozostałe (wojewódzkie, powiatowe i gminne) należą do samorządów

W zeszłym 2020 r. ponad 70 km tras w Polsce pozbawiono kategorii dróg krajowych. Fizycznie jednak nie zniknęły i nie zostały wyłączone z użytkowania. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych dotychczasowe drogi krajowe przemianowano na wojewódzkie.

Zmiany objęły odcinki w ciągu dróg krajowych o numerach DK5 (październik i grudzień 2020 r.), DK6 (marzec 2020 r.), DK10 (grudzień 2020 r.), DK20 (czerwiec 2020 r.), DK28 (styczeń 2020 r.), DK73 (wrzesień 2020 r.).

odcinki pozbawione DK w 2020 roku Foto: GDDKiA / GDDKiA
odcinki pozbawione DK w 2020 roku

Drogami wojewódzkimi stały się zatem poniższe trasy, które przeszły na własność samorządów.

  • DK5 – odcinki o długości 15,3 km, 10,4 km, 7,6 km i 5 km w pobliżu Bydgoszczy;
  • DK6 – okolice Koszalina o długości 2,2 km;
  • DK10 – odcinek o długości 17 km w pobliżu miasta Wałcz;
  • DK20 – obwodnica Węgorzyna (2 km długości);
  • DK28 – długość 5,7 km w Sanoku;
  • DK73 - długość 5 km w pobliżu Dąbrowy Tarnowskiej.

GDDKiA wyjaśnia, że zmiana kategorii trasy nie zawsze wiąże się z udostępnieniem drogi kierowcom. Tak jest choćby w przypadku przełożenia ruchu na nowy odcinek w ramach tzw. czasowej organizacji (zanim jeszcze drogowcy uzyskają pozwolenie na użytkowanie).