Projekt nowego rozporządzenia dotyczy dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdów do ruchu, czyli przeprowadzenia obowiązkowego badania technicznego. Nowy wzór zaświadczenia będzie uznawany we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej.

W zmienionym dokumencie znajdą się zharmonizowane kody unijne dotyczące pojazdów, co ma duże znaczenie w przypadku kontroli technicznej zagranicą. Przypomnimy, że zawodowi kierowcy pojazdów kategorii M2, i M3 (autobusy), N2 i N3 (ciężarowe), przyczepy O3 i O4 i ciągnika kołowego T5 poruszającego się po drodze publicznej są zobowiązani do posiadania dokumentu potwierdzającego przeprowadzeni badania technicznego.

Nowy wzór będzie ponadto uznawany podczas próby przerejestrowania pojazdu zarejestrowanego już w innym państwie członkowskim (pod warunkiem, że zaświadczenie jest ważne w ramach czasowych obowiązujących w danym państwie).

W dokumencie pojawią się też odpowiedniki polskich terminów w języku angielskim – nazwa dokumentu („Roadworthiness Certificate”) i wynik badania („Positive/neagtive”). Ponadto zrezygnowano z konieczności stosowania pieczątek przez stacje kontroli pojazdów i diagnostów. Nowy wzór wprowadza odpowiedni nadruk danych identyfikacyjnych stacji, czytelnego podpisu diagnosty i jego numeru uprawnienia.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać dzień po ogłoszeniu. Póki co nie wiadomo kiedy dokładnie to nastąpi. Wprowadzone zmiany nie spowodują utraty ważności wcześniej wydanych zaświadczeń.