• Komisje sejmowe przyjęły proponowane zmiany dotyczące umożliwienia kierowcom z prawami jazdy kat. B prowadzenia pojazdów w pełni elektrycznych o DMC do 4,25 t
  • Przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t musi wynikać z zastosowania paliw alternatywnych
  • Aby skorzystać z możliwości jazdy samochodem o DMC do 4,25 t kierujący musi posiadać prawo jazdy kat. B przynajmniej od dwóch lat
  • Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onetu

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) już od kilku miesięcy zabiegało o wprowadzenie zmian w przepisach, które zniosłyby barierę rozwoju ekologicznego transportu i logistyki. Powodem ograniczeń są obecne przepisy, które uprawniają kierowców posiadających prawo jazdy kat. B do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony. W ocenie PSPA problem polega na tym, że ustawa nie rozróżnia źródeł napędu, a całkowicie elektryczne samochody, z racji konieczności instalowania ciężkich baterii, mają wyższe DMC niż ich odpowiedniki z silnikami spalinowymi. O ile w przypadku aut osobowych ma to mniejsze znaczenie, o tyle przy autach dostawczych jest to kluczowa kwestia - przy takiej samej przestrzeni ładunkowej pojazd elektryczny często nie pozwoli na jej pełne wykorzystanie z racji przekroczenia dopuszczalnej masy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Aby nie łamać przepisów, potencjalni użytkownicy dostawczych aut elektrycznych mieli dwa wyjścia. Pierwsze to wybór pojazdu, który ma mniejszą ilość akumulatorów, co ogranicza zasięg samochodu. Jak stwierdza Jan Wiśniewski, kierownik Centrum Badań i Analiz PSPA, "zasięg zeroemisyjnych dostawczaków nie przekracza zazwyczaj 120-150 km w warunkach rzeczywistych, a często jest nawet mniejszy”. Drugim z rozwiązań jest zdobycie uprawnień wyższych niż kategoria B, ale to zdaniem Jana Wiśniewskiego jest czasochłonne i często kosztowne.

Chcąc rozwiązać powstały problem, PSPA dążyło do wprowadzenia w Polsce rozwiązań znanych z innych krajów Europy i pod koniec czerwca br. wystosowało list otwarty, w którym apelowało o umożliwienie posiadaczom praw jazdy kat. B prowadzenia pojazdów elektrycznych o DMC do 4,25 tony. Podczas wczorajszego (27 października 2021) łączonego posiedzenia Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisja Infrastruktury posłowie pozytywnie odpowiedzieli na apel i przegłosowali poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

W myśl przyjętej propozycji zmian prawo jazdy kategorii B będzie uprawniało do prowadzenia pojazdów samochodowych zasilanych paliwami alternatywnymi o DMC przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4,25 t, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych. Jedynym ograniczeniem będzie konieczność posiadania prawa jazdy kat. B co najmniej od dwóch lat. Jak zauważa PSPA, analogiczne propozycje nowelizacji przepisów pojawiły się już w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, ale zostały z niego wykreślone.

Ładowanie formularza...