Próby odbywają się z zachowaniem ograniczeń prędkości, przy spokojnym stylu jazdy – kierowca z ciężką nogą może niekiedy z łatwością nawet podwoić otrzymane przez nas wyniki.

Zobacz jak różni się zużycie paliwa w porówaniu z danymi technicznymi.