Czy auto trzeba poddawać regularnym przeglądom tylko w okresie gwarancji?

Nie. Takie podejście to główny grzech kierowców, którzy przyjeżdżają na okresowe przeglądy wyłącznie z chęci utrzymania ważności gwarancji mechanicznej. Zrażeni dużymi kwotami, jakich żądają serwisy autoryzowane, rezygnują z przeglądów po jej wygaśnięciu.