Zakup samochodu a zewnętrzne źródła finansowania

Wiele osób marzy o nowym samochodzie, jednak nie jest w stanie samodzielnie sfinansować jego zakupu. W takiej sytuacji rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z zewnętrznego źródła finansowania. Bardzo często wybór pada na kredyt lub pożyczkę. Wśród dostępnych opcji można wymienić także leasing czy wynajem długoterminowy auta.

Kredyt samochodowy

Zazwyczaj najkorzystniejszym typem zobowiązania jest w tym przypadku kredyt samochodowy. Jest on celowy, tzn. bank pożycza klientowi określoną sumę wyłącznie po to, aby za jej pośrednictwem sfinansował zakup auta. Na rynku dostępne są oferty, które nie wymagają wnoszenia wkładu własnego, jednak można to zrobić, a tym samym obniżyć całkowity koszt zobowiązania.

Kredyt jest odpowiednio zabezpieczony, dzięki czemu oferty banków uwzględniają stosunkowo niskie (np. w porównaniu z kredytem gotówkowym) oprocentowanie zobowiązania. Powszechnie takie zabezpieczenie stanowi wpisanie banku jako współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

Wówczas kredytobiorca nie może sprzedać auta, jeśli wierzyciel na to nie przystanie. Ponadto w przypadku braku wywiązywania się z obowiązku spłaty kredytu, bank ma prawo np. go sprzedać, aby odzyskać pożyczone klientowi pieniądze.

Leasing

Leasing upoważnia konsumenta do korzystania z samochodu przez określony czas (mimo że formalnie nie jest on właścicielem pojazdu) w zamian za to, że dokonuje on comiesięcznych opłat.

Gdy upłynie termin umowy, konsument może zwrócić lub wykupić auto. Warto wiedzieć, że z opcji leasingu mogą skorzystać nie tylko właściciele firm, ale i klienci prywatni (leasing konsumencki).

Zobowiązanie gotówkowe na zakup samochodu

Alternatywą dla celowego kredytu samochodowego jest zobowiązanie gotówkowe. Jest to jeden z rodzajów kredytów konsumenckich, który klient może spożytkować w dowolny sposób (oprócz wydatków związanych z działalnością gospodarczą). Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby zapłacić w ten sposób za auto. Maksymalną kwotę kredytów konsumenckich określa prawo i wynosi ona 255 550 zł.

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego na auto czy jakikolwiek inny wydatek nie wymaga wnoszenia wkładu własnego ani innych zabezpieczeń. Konsument pożycza od banku pieniądze, przeznacza je na samochód nabyty w dowolnym miejscu (zarówno w salonie, jak i w komisie czy od osoby prywatnej) i nie musi informować o tym fakcie banku.

Nie ma także obowiązku wykupowania ubezpieczenia AC, co jest wymagane przy kredytach samochodowych (do końca okresu kredytowania). W przypadku zobowiązania celowego banki określają także zakres polisy oraz mogą wymagać dodatkowego wykupienia ubezpieczenia NNW, co nie ma miejsca w przypadku zobowiązań gotówkowych.

Co więcej, nie jest powiedziane, że kredytobiorca musi w ten sposób wykorzystać wszystkie pożyczone pieniądze. Równie dobrze część z nich może przeznaczyć na auto, a pozostałymi środkami sfinansować coś zupełnie innego. Proces wnioskowania o kredyt jest najczęściej bardzo szybki.

Instytucje finansowe nie wymagają od klientów dostarczenia wielu dokumentów. Formalności zazwyczaj ograniczają się do złożenia wniosku, okazania dowodu tożsamości oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach. Końcowym etapem jest podpisanie umowy (oczywiście po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej wnioskującego) oraz wypłacenie środków klientowi.

Jednak z braku zabezpieczeń kredytu wynikają nie tylko korzyści dla nabywcy samochodu, ale i pewne wady. Przede wszystkim zaciągnięcie zobowiązania gotówkowego wiąże się z wyższym całkowitym kosztem kredytu w porównaniu do pożyczki celowej. Wynika to z wyższego oprocentowania.

Optymalna oferta kredytu gotówkowego – jak ją znaleźć?

Zanim konsument zdecyduje się zaciągnąć kredyt gotówkowy, powinien się dokładnie zastanowić, jaka kwota jest mu niezbędna. Z tego względu najlepiej już wcześniej znaleźć samochód, który zamierza się kupić za pożyczone pieniądze.

Następnie warto przyjrzeć się różnym ofertom banków i porównać je, biorąc pod uwagę najważniejsze parametry pożyczek. Można znacznie uprościć tę czynność, korzystając z internetowych porównywarek i rankingów kredytów gotówkowych, np. www.bankier.pl/smart/kredyty-gotowkowe.

Powyższy ranking został stworzony na podstawie danych dostarczonych przez banki. Zestawia on ze sobą poszczególne oferty, bazując przede wszystkim na:

  • Oprocentowaniu kredytów – jest to stawka, na podstawie której naliczane są odsetki kredytu, czyli opłaty pobierane przez bank w zamian za pożyczenie środków finansowych.
  • RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wyraża całkowity koszt kredytu w skali jednego roku. Jest wyrażona jako wartość procentowa i składają się na nią wszystkie związane z zobowiązaniem opłaty. Wśród nich wymienia się m.in. prowizję, oprocentowanie, opłatę za przygotowanie wniosku, koszty ewentualnego ubezpieczenia.

Samochód na kredyt a sprzedaż auta

Sprzedaż pojazdu sfinansowanego kredytem samochodowym w niektórych przypadkach jest możliwa. Mowa tu m.in. o sytuacji, gdy jako zabezpieczenie została wybrana cesja z ubezpieczenia AC. Wymaga to jednak kontaktu z bankiem i dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności.

W przypadku innych form zabezpieczeń, w tym wcześniej wspomnianego przewłaszczenia na zabezpieczenie, a także zastawu rejestrowego proces jest o wiele bardziej skomplikowany. Nawet jeśli instytucja finansowa wyrazi zgodę na sprzedaż pojazdu, w pierwszej kolejności pieniądze pochodzące z tej transakcji obligatoryjnie posłużą do spłaty zobowiązania.

W takiej sytuacji o wiele lepiej wypada kredyt gotówkowy. Klient rozporządza pożyczonymi pieniędzmi według własnego uznania i może spożytkować je w dowolny sposób. Z tego względu, nawet jeśli w całości przeznaczył je na zakup pojazdu, bank w żaden sposób nie ingeruje w jego sprzedaż ani w to, co klient zrobi z pozyskanymi pieniędzmi.