• Zmiana samochodu może przynieść dużo radości i... wysokie kary finansowe nałożone przez UFG lub skarbówkę. Przypominamy, o jakie formalności trzeba zadbać
  • Zgłosić trzeba zarówno zbycie, jak i nabycie pojazdu. Za niepoinformowanie wydziału komunikacji o transakcji grozi jednak najniższa kara (od 200 do 1 tys. zł)
  • W poważniejsze tarapaty finansowe wpadniemy, zapominając o deklaracji PCC-3 lub polisie OC. Z niektórych konsekwencji kierowcy nawet nie zdają sobie sprawy

Samochód kupiony lub sprzedany, więc można otwierać szampana? Nie tak prędko! Najpierw trzeba dopełnić formalności, których przeoczenie może skutkować wpisaniem na listę dłużników UFG i nałożeniem grzywny przez skarbówkę. Każda z tych opcji uderzy nas po kieszeni, ale szczególnie bolesny okaże się brak deklaracji podatkowej PCC-3 – maksymalny wymiar kary to dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 lipca 2023 r. aż 72 tys. zł. Kosztowne będzie też zaniedbanie polisy OC.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo:

UFG przestrzega. Zgłosić trzeba zarówno zbycie, jak i nabycie pojazdu

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przypomina, że ustawowe obowiązki ciążą na obydwu stronach transakcji bez względu na to, czy jest to sprzedaż, darowizna czy inna forma przeniesienia własności. Zgodnie z prawem kupujący i sprzedający powinni w ciągu 30 dni od podpisania umowy zgłosić ten fakt w swoich wydziałach komunikacji. Zbywca musi dodatkowo w ciągu 14 dni poinformować o transakcji zakład ubezpieczeń.

Dlaczego warto o tym pamiętać? Z prostego powodu – żeby nie popaść w tarapaty finansowe. Kara za niepoinformowanie urzędu waha się od 200 do 1 tys. zł, ale na tym nie kończą się ewentualne konsekwencje. Za niedbalstwo zbywcę mogą spotkać też inne nieprzyjemności, takie jak otrzymanie mandatu z fotoradaru za wykroczenie popełnione przez nowego właściciela auta.

Nie zgłosiłeś sprzedaży? Możesz dostać cudzy mandat Foto: CANARD
Nie zgłosiłeś sprzedaży? Możesz dostać cudzy mandat

Inna sytuacja przytoczona przez UFG to konieczność opłaty polisy OC za pojazd, którym od dawna jeździ już inna osoba. Doprowadza do niej zaniedbanie obowiązku zgłoszenia ubezpieczycielowi zbycia pojazdu. Jeśli nie dostanie takiej informacji w ciągu 14 dni od sprzedaży auta, może automatycznie przedłużyć kończącą się polisę OC i zażądać zapłaty nowej składki. Nie pomogą rozprawy sądowe, bo przepisy mówią jasno, że zakład ubezpieczeń, który świadczył ochronę pojazdu tak, jakby nie doszło do zbycia, ma prawo otrzymać za to pieniądze.

UFG ostrzega przed karami za brak ciągłości ubezpieczenia OC

Formalności związanych z polisą OC powinien też dopilnować nabywca samochodu, choć nie musi niczego zgłaszać ubezpieczycielowi. Nie może jednak dopuścić do nastąpienia żadnej przerwy w ochronie ubezpieczeniowej (UFG nalicza kary już za jeden dzień spóźnienia!). Po zakupie pojazdu ma zatem dwie opcje:

  • korzystanie z polisy OC dotychczasowego właściciela auta do końca jej ważności i zawarcie nowej umowy z dowolnym ubezpieczycielem przed wygaśnięciem tej ochrony;
  • wypowiedzenie obecnej polisy OC i zawarcie od razu nowej umowy ubezpieczenia na swoje dane.

UFG o tym przypomina, bo z jego perspektywy najczęstszą przyczyną przerwania ciągłości OC są właśnie przypadki, kiedy wygasa polisa poprzedniego właściciela samochodu, a nowy o tym zapomina. To zaś może skończyć się finansową tragedią – za szkody wyrządzone nieubezpieczonym samochodem trzeba zapłacić z własnej kieszeni! W 2022 r. UFG prowadził ponad 18 tys. spraw, w których winowajcy takich zdarzeń byli mu winni niemal 340 mln zł (średnio po 19 tys. zł na głowę).

Polisy OC Foto: Auto Świat
Polisy OC

Oprócz tego UFG może zwrócić się do kierowcy z zawiadomieniem o konieczności opłacenia kary za przerwę w ubezpieczeniu OC. Kwoty zależą od długości okresu bez polisy oraz rodzaju pojazdu i są wyliczane na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 lipca 2023 r. stawki będą wynosić:

Kary za brak OC Samochód osobowy Samochód ciężarówy Pozostałe pojazdy (np. skuter)
Do 3 dni 1 tys. 440 zł 2 tys. 160 zł 240 zł
Od 4 do 14 dni 3 tys. 600 zł 5 tys. 400 zł 600 zł
Powyżej 14 dni 7 tys. 200 zł 10 tys. 800 zł 1 tys. 200 zł

Zmiana samochodu przynosi zazwyczaj dużo radości. Po co zatem psuć sobie humor i szarpać nerwy w przepychankach z urzędnikami albo kolejnym właścicielem poprzedniego auta? Dopełnienie przedstawionych powyżej formalności pozwoli tego uniknąć i w pełni cieszyć się nowym nabytkiem.