• Nawet w ramach Unii Europejskiej nie ma jednolitych zasad oznaczania tras objętych odcinkowym pomiarem prędkości
  • W zależności od kraju i rodzaju zastosowanego systemu kamery mogą być umieszczone nad drogą lub przy niej
  • W wielu krajach system działa całkiem dyskretnie – o pomiarze nie informują żadne tablice ostrzegawcze
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Ta metoda pomiarów prędkości i karania kierowców za przekraczanie obowiązujących limitów trafiła do Polski ze znacznym opóźnieniem – w wielu krajach funkcjonuje ona od kilkudziesięciu lat. Niestety, problem polega na tym, że nawet w ramach Unii Europejskiej nie ma jednolitych norm, według których takie systemy funkcjonują, ani nawet tego, jak odcinki pomiarowe są oznaczane. W niektórych krajach prawo wymaga, żeby wskazać, kto kierował autem w chwili wykroczenia, w innych domyślnie mandat trafia do właściciela pojazdu.

Odcinkowe pomiary prędkości w Niemczech: sądy miały wątpliwości

W Niemczech pierwsze odcinkowe pomiary prędkości pojawiły się jeszcze później niż u nas i wzbudziły olbrzymie kontrowersje (po programie pilotażowym zawieszono działanie systemu do momentu, kiedy nie uregulowano m.in. kwestii związanych z ochroną danych osobowych) – na razie tego typu rozwiązania funkcjonują tylko w jednym niemieckim landzie, w Dolnej Saksonii. Wcześniej sądy musiały rozstrzygnąć, czy operator takiego systemu ma np. prawo przechowywać informacje o kierowcach i autach, jeśli na danym odcinku poruszali się oni prawidłowo. Obecnie niemiecki system działa tak, że jadących zgodnie z przepisami od razu "zapomina".

Pomiary odcinkowe w Austrii: odcinki stałe i zestawy montowane tymczasowo

W Austrii odcinkowe pomiary funkcjonują od 2003 r. i są to zarówno zestawy montowane na stałe (monitorowanych jest 9 ważnych tras), jak i urządzenia mobilne ustawiane np. na przebudowywanych odcinkach dróg, na których obowiązują obniżone limity prędkości. Z reguły odcinki pomiarowe oznakowane są tablicami z napisem Section Control. Odcinki monitorowane w sposób stały znajdują się m.in. na autostradzie A 2 ((odcinek Krumbach – Grimmenstein w kierunku Wiednia, ) w tunelu Ehrentalerberg, na autostradach A7, A9 oraz A22, ale także na trasie ekspresowej S16. Dodatkowo, jadąc z Polski najkrótszą trasą w kierunku Włoch, napotkać można wiele odcinków tymczasowych na remontowanych odcinkach dróg.

Holandia: europejska kolebka pomiarów odcinkowych

W Belgii odcinki oznakowane są z reguły tablicami Trajectcontrole, pod tą samą nazwą system występuje też w Holandii, i ma tam bardzo długą tradycję, choć wzór tablic jest zupełnie inny. Uwaga! Kiedyś w Holandii odcinkowe pomiary prędkości lokowano tylko na autostradach, teraz są one stosowane też na drogach niższych kategorii.

We Francji system funkcjonuje pod nazwą Radar tronçon i ryzyko napotkania monitorowanego odcinka drogi jest niemałe – to popularna metoda pomiarów prędkości.

W Szwajcarii przy pomocy OPP monitorowana jest od 2011 r. Autostrada A2 ( Tunel Arisdorf).

We Włoszech na wielu popularnych trasach można zobaczyć tablice informujące o elektronicznych kontrolach prędkości za pomocą systemu Tutor – to właśnie tamtejszy odcinkowy pomiar prędkości. Czasami ostrzeżenia mają formę tablic, czasem wyświetlane są na wyświetlaczach zamontowanych wzdłuż tras. Z kolei w Wielkiej Brytanii funkcjonuje system SPECS z charakterystycznymi, żółtymi kamerami montowanymi nad drogami.