• Znak D-42 "obszar zabudowany" ustawiony dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku nie oznacza, że dla nas obszar zabudowany się kończy
  • Tablice D-42 "obszar zabudowany" w wielu wypadkach pełnią funkcję przypominającą
  • Jeżeli obszary zabudowane dzieli niewielka odległość, ich końce i początki nie muszą być oznakowane
  • Pewność, że wyjeżdżamy z obszaru zabudowanego, daje nam jedynie tablica D-43 "koniec obszaru zabudowanego". Jeśli jej nie widzimy, lepiej nie przyspieszać
  • Nie warto się też sugerować zachowaniem innych kierowców – to, że wyjeżdżając ze wsi, ktoś przyspiesza, nie znaczy, że robi to zgodnie z prawem

Na wielu drogach, zwłaszcza gdy kolejne wsie leżą w niewielkiej odległości od siebie albo wręcz ze sobą sąsiadują, trudno zorientować się, czy wciąż przejeżdżamy przez obszar zabudowany, czy też już wyjechaliśmy z niego i mamy prawo przyspieszyć do 90 km/h. Dodatkowo często w błąd wprowadzają nas elektroniczne systemy podpowiadające, jaka na danym odcinku jest dopuszczalna prędkość – w polskich warunkach w chaosie początków i końców obszaru zabudowanego nie wolno im ufać.

Tymczasem szczegółowe zasady ustawiania i obowiązywania znaków D-42 "obszar zabudowany" i D-43 "koniec obszaru zabudowanego", są dobrze wyjaśnione… w przepisach dla profesjonalistów – rozporządzenie opisujące zasady ustawiania samych znaków pionowych ma kilkaset stron. Niektóre jednak powinien dokładnie poznać każdy kierowca.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Obszar zabudowany — kiedy się nie kończy?

Jeśli kolejne miejscowości, które mijamy, sąsiadują ze sobą albo dzielą je niewielkie odległości, może się zdarzyć, iż na dystansie od kilku do kilkunastu km miniemy kilka tablic "obszar zabudowany", ale ani jednej tablicy informującej o jego końcu. Jednocześnie miniemy kilka tablic mówiących o początku obszaru zabudowanego ustawionych dla kierowców jadących w przeciwnym kierunku. Oznacza to, że przez cały czas, choćby na dystansie kilkunastu lub więcej kilometrów, jedziemy przez obszar zabudowany. Jeśli na naszej drodze nie ma znaków podwyższających albo obniżających dozwoloną prędkość, na całym odcinku obowiązuje limit 50 km/h. Przepis mówi:

W tym miejscu wyjaśnijmy, że:

  • znak D-42 to biała tablica z czarną grafiką "obszar zabudowany";
  • znak D-43 to "koniec obszaru zabudowanego": biała tablica z grafiką jw. dodatkowo przekreślona czerwoną linią;
  • znak E-17a to zielona tablica z nazwą miejscowości – oznacza wjazd do miejscowości, czego nie należy utożsamiać z początkiem obszaru zabudowanego;
  • znak E-18a to "koniec miejscowości" – zielona tablica z nazwą miejscowości przekreślona czerwoną linią. Nie należy jej mylić z końcem obszaru zabudowanego.

Obszar zabudowany — gdzie go można wyznaczyć?

Warto wiedzieć, że zarządca drogi nie ma prawa dowolnie ustalać granic obszaru zabudowanego np. po to, aby w ten sposób ograniczać dozwoloną prędkość na danym odcinku drogi. Mówi o tym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:

I dalej:

Obszar zabudowany — skąd wiadomo, że się kończy?

To prostsze, niż myślisz: obszar zabudowany kończy się w miejscu, gdzie ustawiony jest znak D-43:

A zatem: jest znak D-43 – obszar zabudowany się kończy. Nie ma znaku D-43? Obszar zabudowany trwa bez względu na to, co wskazuje nam elektroniczny podpowiadacz mówiący o dozwolonej prędkości na danym odcinku i bez względu na to, jak zachowują się inni kierowcy.

Jeśli dla ruchu w kierunku przeciwnym stoi znak D-42 (obszar zabudowany), a dla nas nie ustawiono znaku D-43 (koniec obszaru zabudowanego), to nie jest to przypadek czy zaniedbanie zarządcy drogi, tylko tak ma być. A w każdym razie lepiej przyjąć, że oznakowanie jest prawidłowe – w przeciwnym razie można, nie mając złych zamiarów, zasłużyć na potężny mandat za przekroczenie prędkości, a nawet stracić prawo jazdy.

A czy wiesz, że znak ograniczający prędkość umieszczony na tym samym słupie co znak D-42 obowiązuje na całym obszarze zabudowanym z wyjątkiem miejsc, gdzie dopuszczalna prędkość została zmieniona innym znakiem?