• Inne kary są dla tych, którzy jadą mimo zakazu i dla tych, którzy nigdy prawa jazdy nie mieli
  • Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności
  • Jeśli nie masz w ogóle prawa jazdy lub masz sądowy zakaz prowadzenia, ubezpieczenie OC nie obowiązuje w przypadku twojej winy

Przypomnijmy: od 2015 r. za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym kierującemu grozi zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące. W myśl obecnych przepisów decyzję o odebraniu może podjąć policjant na miejscu zdarzenia – wcześniej mundurowy zawsze musiał zabrać dokument, a decyzję zatwierdzał starosta. Uwaga: zatrzymanie prawa jazdy nie jest tożsame z utratą uprawnień, bo po zakończeniu trzymiesięcznej kary kierujący dostaje prawko z powrotem i nie musi podchodzić do egzaminu.

Zatrzymanie prawa jazdy - wyjątki

Trzy lata temu wprowadzeniu nowych przepisów towarzyszyły kontrowersje, bo nagle okazało się, że można stracić dokument wskutek pomyłki policjanta (np. zmierzono prędkość innego samochodu!) albo wioząc umierającego członka rodziny do szpitala (czyli w tzw. stanie wyższej konieczności). Po jakimś czasie przepisy złagodzono, obecnie dopuszcza się właśnie wyższą konieczność jako okoliczność łagodzącą i w takim wypadku policjant może odstąpić od zatrzymania prawa jazdy. Starosta ma teraz 21 dni na zatwierdzenie lub uchylenie tej decyzji.