• Przepisy nie określają wprost, że nie można trzymać przedmiotów na miejscu parkingowym w garażu podziemnym
  • Większość rzeczy trzymanych koło samochodu w garażu podziemnym może spowodować zagrożenie pożarowe
  • Wiele garaży ma regulaminy, które wprost zabraniają trzymania rzeczy na miejscu postojowym. Czasem jednak wspólnoty mogą dopuścić przechowywanie na przykład roweru
  • Mandat za naruszenie przepisów przeciwpożarowych na miejscu parkingowym to nawet 1 tys. zł
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Widok przedmiotów leżących na miejscach parkingowych w garażach podziemnych budynków mieszkalnych nie jest niczym nadzwyczajnym. Wiele osób mających takie miejsca nie używa ich jedynie do trzymania auta, ale również innych przedmiotów, szczególnie gdy nie ma do dyspozycji żadnej komórki lokatorskiej. Takie miejsce wydaje się idealne do przechowywania na przykład opon, płynów do aut, czasem mebli czy rowerów. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe, a większości przedmiotów w ogóle nie powinno tam być.

Miejsce postojowe tylko dla samochodu

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mianem "garażu" nazywa się stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych.