• Trzeba umieć odróżniać zatrzymanie od postoju
 • Podczas parkowania nie warto patrzeć na innych tylko na znaki
 • Nieprawidłowe parkowanie może sporo kosztować

Samochodów przybywa na naszych drogach znacznie szybciej niż miejsc potrzebnych do ich parkowania - trudno się więc dziwić, że szczególnie w dużych miastach znalezienie miejsca, na którym można legalnie zostawić auto, bywa trudne. Przepisów i zasad regulujących parkowanie samochodu (a w zasadzie zatrzymanie i postój pojazdów) jest wiele, a niestosowanie się do nich grozi mandatem, często też koniecznością uiszczenia niemal 500-złotowej opłaty za odholowanie auta. Od czasu, kiedy strażom gminnym i miejskim odebrano prawo do używania fotoradarów, ściganie kierowców łamiących przepisy dotyczące parkowania stało się znów jednym z głównych zajęć strażników.

Parkowanie samochodu - zasady parkowania i postoju

 1. Zatrzymanie i postój są dozwolone tylko tam, gdzie pojazd będzie z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących, nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu ani go nie zakłóca
 2. Nie wolno zatrzymywać pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania, przejazdu kolejowego lub tramwajowego, przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, a na drogach dwukierunkowych - także za przejściem lub przejazdem. Zabroniony jest też postój pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od znaku drogowego lub sygnalizatora, jeśli grozi to ich zasłonięciem
 3. Postój jest niedozwolony w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy przystanku i na całej długości zatoki przystankowej
 4. Nie wolno zatrzymywać się autem w tunelach, na mostach i wiaduktach, na pasach oddzielających jezdnie, na ścieżkach rowerowych i na tzw. powierzchniach wyłączonych
 5. Nie wolno parkować na jezdni wzdłuż linii ciągłej, jeżeli zmusza to innych kierujących do najeżdżania na nią - jeśli na jezdni znajduje się podwójna ciągła linia, to ustawienie auta choćby tylko dwoma kołami na jezdni jest w większości wypadków niedopuszczalne. Nie wolno też parkować na jezdni wzdłuż linii przerywanej, wyznaczającej krawędź jezdni
 6. Generalnie zatrzymujemy się wzdłuż prawej krawędzi jezdni, przy lewej krawędzi wolno parkować tylko na obszarze zabudowanym, na drodze jedno- lub dwukierunkowej, jednak o małym natężeniu ruchu. Ponieważ nie można znaleźć w przepisach definicji „małego ruchu”, trzeba się liczyć z tym, że policjant lub strażnik miejski mogą mieć w tej kwestii inne zdanie niż my, lepiej więc takich sytuacji unikać
 7. Zatrzymywanie i postój pojazdów są zabronione na autostradach i drogach ekspresowych poza wyznaczonymi miejscami
 8. Nie wolno parkować w sposób, który utrudniałby wjazd lub wyjazd bądź dostęp do prawidłowo zaparkowanych pojazdów
 9. Jeśli pozwalają na to okoliczności, najlepiej jest zatrzymać auto poza jezdnią - jeżeli to niemożliwe, przepisy obligują kierowcę do ustawienia pojazdu jak najbliżej krawędzi jezdni i równolegle do niej
 10. Samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony można zaparkować na chodniku wszystkimi kołami, pod warunkiem, że nie zabraniają tego w danym miejscu znaki, że nie utrudni w ten sposób ruchu pieszych, a szerokość chodnika pozostająca do dyspozycji pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m
 11. Podczas postoju auto musi być zabezpieczone przed uruchomieniem przez osobę niepowołaną. Pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem uznaje się za wykroczenie.

Parkowanie samochodu - słowniczek

 • Zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów
 • Postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę

Parkowanie samochodu - nie patrz na innych

Podczas wyboru miejsca do zaparkowania samochodu nie warto sugerować się tym, że gdzieś stoi już więcej pojazdów - to wcale nie znaczy, że pozostali ustawili swoje auta prawidłowo. Sytuacje, kiedy straż miejska lub policja przyjeżdża i hurtowo każe kilku lub nawet kilkunastu kierowców, nie należą wcale do rzadkości. To, że inni zaparkowali nieprawidłowo, nie jest wcale okolicznością łagodzącą.