Nowe rozwiązanie będzie miało wymierny wpływ na funkcjonowanie gospodarki, regionów, miast i wsi, przedsiębiorstw oraz na kierowców, życie mieszkańców i środowisko naturalne.

KSOD to system opłat, który zastąpi obecny system winiet i obejmie samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony. Zgodnie z zaprezentowanym w maju br. projektem rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, polski system w 2014 roku obejmie około 4 400 km dróg (autostrad, dróg ekspresowych i wybranych dróg krajowych), a docelowo aż 9 000 km.

Byłby to tym samym drugi największy tego rodzaju system w Europie (po Niemczech). Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jego celem jest wprowadzenie najwyższych światowych standardów dotyczących płatności drogowych, obowiązujących również u naszych sąsiadów: w Niemczech, Czechach, Austrii czy na Słowacji.

Choć ich systemy funkcjonują w oparciu o różne technologie, łączy je wspólna idea: kierowcom zapewniają możliwość sprawiedliwego rozliczania się za przejazd (płacą za faktycznie pokonane kilometry, a państwu dają możliwość pozyskania środków na utrzymanie i rozbudowę sytemu dróg).

Prowadzony przez GDDKiA przetarg wyłoni niebawem wykonawcę tego systemu, który ma obowiązywać w Polsce od 1 lipca 2011 roku.

- Wprowadzenie jednolitego elektronicznego systemu poboru opłat za przejazdy drogami publicznymi pobieranymi od kierowców samochodów ciężarowych to ważne wydarzenie, które wpłynie nie tylko na konkurencyjność branży transportowo-logistycznej, ale także na infrastrukturę drogową, wysokość wpływów budżetowych, środowisko, i na wiele innych obszarów życia - twierdzi Zbigniew Kotlarek, prezes stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy.