Uwaga, niebezpieczeństwo! Zobacz jak i gdzie postawić trójkąt

Pozostawione na drodze samochody, które uczestniczyły w kolizji, nie tylko powodują korki, lecz także mogą być przyczyną kolejnych stłuczek, a nawet wypadków. Jeśli więc dojdzie już do nieszczęśliwego zdarzenia na drodze, jego uczestnicy, a także kierujący innymi pojazdami, powinni w miarę możliwości ostrzegać pozostałych uczestników ruchu o niebezpieczeństwie oraz postarać się o zminimalizowanie zagrożenia. 1. W razie kolizji należy usunąć pojazdy z jezdni! - O kolizji mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia ze stratami materialnymi, ale nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu (nie ma zabitych ani rannych). W takiej sytuacji należy bezwzględnie jak najszybciej zepchnąć uszkodzone pojazdy z jezdni w bezpieczne miejsce – na pobocze, trawnik itp.

Katalog Samochodów Auto Świat