Wszystko wskazuje na to, że od 4 lipca 2022 r. przejazd autostradą A4 z Katowic do Krakowa stanie się o 1 zł droższy dla aut osobowych (z 12 do 13 zł), a dla większych pojazdów o 5 zł (z 35 do 40 zł). To oczywiście kwoty do zapłaty na jednej bramce, a są dwie (w Mysłowicach i Balicach), więc za przejazd całym odcinkiem o długości 60 km należy je podwoić. Dobrą informacją dla kierowców jest utrzymanie ulg dla płacących w formie elektronicznej – o 3 zł taniej na każdej bramce.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Wniosek od koncesjonariusza o podwyżce wpłynął już do GDDKiA. Ta apeluje do spółki Stalexport, żeby wzięła pod uwagę zaistniałe ostatnio okoliczności. Chodzi o wojnę w Ukrainie, która ma duży wpływ na kwestie społeczne, jak i gospodarcze, więc nie można jej pominąć przy analizie przyszłego ruchu na autostradzie A4. Dyrekcja sugeruje, by planowane podwyżki przynajmniej odłożyć do momentu ustabilizowania się sytuacji za wschodnią granicą Polski. SAM zaznacza z kolei, że od 1 marca 2022 r. zwolniono z opłat pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, a także pojazdy zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe oraz przez zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy.

GDDKiA nie ma wpływu na stawki na koncesyjnych drogach

Należy podkreślić, że GDDKiA nie jest uprawniona do wpływania na koncesjonariuszy – takimi są wspomniana spółka Stalexport Autostrada Małopolska, a także Autostrada Wielkopolska (A2 Konin – Świecko) oraz Gdańsk Transport Company (A1 Rusocin – Toruń Południe).

Dyrekcja może jedynie wyrazić swoje stanowisko. Przy wcześniejszych podwyżkach opłat negatywne opinie niczego nie zmieniały. To powoduje, że tym razem kierowcy również powinni pogodzić się z podwyżkami. Warunki określają tajne umowy koncesyjne pomiędzy Skarbem Państwa a prywatnymi firmami. To oznacza, że jeśli podwyżka jest zgodna z jej postanowieniami, to może zostać wprowadzona.

Stalexport Autostrada Małopolska, argumentując podwyżki opłat za przejazd, wskazała "wzrost kosztów utrzymania autostrady i prowadzenia inwestycji, związany m.in. z szybko rosnącymi w ostatnim czasie cenami usług, materiałów budowlanych czy nośników energii".

GDDKiA argumentuje, że na płatnych odcinkach państwowych autostrad stawki od lat pozostają niezmienione, a podwyżki opłat na A4 Katowice - Kraków mogą spowodować częściowe przeniesienie ruchu na drogi lokalne, w tym pojazdów ciężarowych, co z kolei obniży bezpieczeństwo w miejscowościach na trasach alternatywnych.

Jak przekazała PAP, EBIDTA grupy Stalexport Autostrady za I kwartał 2022 r. wyniosła 63,9 mln zł (o ponad 10 proc. więcej, niż w tym samym okresie poprzedniego roku). Zysk netto wyniósł 32,3 mln zł, czyli o ok. 8 proc. więcej niż rok wcześniej.