• Kontrowersje wokół przepisów dotyczących Strefy Czystego Transportu (SCT) w Warszawie
  • Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził wątpliwości co do wykluczeń osób z obowiązku przestrzegania SCT
  • RPO domaga się wyjaśnień od władz Warszawy w sprawie zasad wyłączenia seniorów z obowiązku przestrzegania SCT
  • Zachęcamy do oddawania głosów w specjalnej ankiecie, która znajduje się pod artykułem

Temat Strefy Czystego Transportu rozgrzewa wiele osób. Jej zwolennicy uważają, że jest za mała, a przepisy zbyt łagodne, z kolei przeciwnicy w ogóle chcieliby się jej pozbyć. Tak czy inaczej, od 1 lipca funkcjonuje, a pierwsi kierowcy już spotkali się z upomnieniami za wjazd do niej autem niespełniającym norm. Sprawie SCT przyjrzał się również Rzecznik Praw Obywatelskich i zwrócił uwagę, że przepisy są niesprawiedliwe.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

SCT wyłączone dla 70-latków. Nie starszych i nie młodszych

Zgodnie z uchwałą rady m.st. Warszawy, zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu nie obejmuje samochodów będących własnością osób, które w 2023 r. ukończyły 70. rok życia.

Dosłowna interpretacja tego przepisu sugeruje, że wyłączenie dotyczy jedynie osób urodzonych w 1953 r. Ten absurd powoduje, że... seniorzy, którzy w 2023 r. mieli 71 lat i więcej, nie mogą korzystać z tego przywileju. Literalna interpretacja zapisu jasno wskazuje, że wyłączenie obowiązuje tylko jeden rocznik.

Rzecznik podkreśla jednak, że można go interpretować nieco inaczej, choć tu także dochodzi do pewnego absurdu. RPO podkreśla, że gdyby przepis rozumieć szerzej, jako dotyczący osób, które w 2023 r. miały ukończone 70 lat i więcej, to wyłączenie nie obejmowałoby osób, które ukończą ten wiek w latach późniejszych. Taka interpretacja prowadzi do dalszych komplikacji i zróżnicowania uprawnień seniorów, które nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie Foto: UM Warszawa
Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Zmiana aut uciążliwa do dzisiejszych 70-latków

Biuro RPO zwróciło się do urzędu m.st. Warszawy o wyjaśnienie tej sprawy. Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO, Piotr Mierzejewski, skierował pismo do dyrektora Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Tamasa Dombi, z prośbą o uzasadnienie przyjętych przepisów.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie RPO, wiceprezydent Warszawy wyjaśnił, że wyłączenie seniorów z zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu było podyktowane rzadką częstotliwością korzystania przez nich z samochodów oraz uciążliwością wymiany pojazdów na spełniające wysokie normy emisji zanieczyszczeń.

Znak „strefa czystego transportu” Foto: Materiały prasowe
Znak „strefa czystego transportu”

RPO przypomina, że zmiana aut dla starszych osób zawsze będzie uciążliwa

Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że konstytucyjna zasada równości dopuszcza odmienne traktowanie podobnych podmiotów, ale musi to być racjonalnie uzasadnione i proporcjonalne. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, ciężar dowodu spoczywa na organie, który wprowadził kwestionowane przepisy.

Sprawa budzi szerokie zainteresowanie, gdyż dotyczy nie tylko obecnych seniorów, ale także tych, którzy w przyszłości osiągną wiek 70 lat. RPO podkreśla, że konieczność wymiany samochodu na nowy, emitujący mniej zanieczyszczeń, będzie tak samo uciążliwa dla wszystkich seniorów, niezależnie od roku, w którym ukończyli 70 lat.

Ładowanie formularza...