Między miejscowościami Wygoda i Parzniewice zostanie udostępnione 6,7 km betonowej jezdni. Oznacza to, że między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem cały 25-kilometrowy odcinek będzie można pokonać po nowej nawierzchni.

Od piątku trzynastego sierpnia, kierowcy podróżujący autostradą A1 na całym (będącym w budowie) 81-kilometrowym odcinku od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy będą mieli do dyspozycji nową betonową nawierzchnię.

Autostrada A1: odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem
Autostrada A1: odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem

Obecnie na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem obowiązuje układ ruchu 1+1, ale jeszcze w wakacje planowane jest wprowadzenie układu 2+2 (po dwa pasy ruchu w obu kierunkach), jaki od końca ub. roku obowiązuje na pozostałych odcinkach budowanej A1.

Koszty przebudowy autostrady A1 wyniosą blisko 3 mld zł

Jak podaje GDDKiA, do końca roku do użytku oddanych mają zostać cztery z pięciu odcinków realizacyjnych budowanej autostrady A1, od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy. Zgodnie z deklaracjami Dyrekcji, na odcinku od Radomska do granicy województw łódzkiego i śląskiego prace mają być najbardziej zaawansowane, a nawierzchnia betonowa leży już na obu jezdniach. Na pozostałych trzech odcinkach trwają prace przy układaniu nawierzchni na drugiej jezdni przyszłej A1.

Kierowcy po udostępnieniu obu jezdni będą mieć do dyspozycji po trzy pasy ruchu. Jedynie na odcinku pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk ruch odbywał się będzie jedną jezdnią w obu kierunkach w układzie pasów 2+2. Pełny przekrój autostrady, czyli trzy pasy na dwóch jezdniach, zostaną udostępnione przed końcem 2022 r.

Koszty prac budowlanych związanych z przebudową starych odcinków autostrady A1 szacuje się na ponad 2,8 mld zł. Niemal 1,7 mld to dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Historia "gierkówki"

"Gierkówka" miała pierwotnie łączyć Warszawę z Katowicami. Do otwarcia w 1976 r. była gotowa droga ze stolicy do Będzina. W latach 1978–1984 powstał nowy odcinek trasy S86, który połączył Będzin z Katowicami. Z czasem podjęto także budowę innych dróg, które traktowano jako przedłużenie "gierkówki". Nazwa ta pochodzi od osoby Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR. Był on inicjatorem budowy tej trasy.

Autostrada A1 - odcinki w budowie
Autostrada A1 - odcinki w budowie