Zgodnie z zapowiedziami Stalexportu, dla niektórych kierowców wzrosną opłaty za przejazd autostradą A4 (Kraków-Katowice). Nowe stawki za opłatę tego odcinka zaczną obowiązywać od 1 października 2021 r.

Jednak podwyższenie opłat dotyczy kierowców, którzy zdecydowali się na automatyczne uiszczanie opłaty za przejazd autostradą. Tym samym motocykliści (nie mieli możliwości płacenia automatycznie) oraz osoby korzystające z manualnych kas nie odczują podwyżek.

Od 1 października zmienią się następujące stawki związane z likwidacją preferencyjnych opłat automatycznych:

  • bonifikata zastosowana do stawki opłat dla pojazdów kategorii 2 i 3 z kwoty 15 zł do kwoty 13 zł;
  • preferencyjne stawki opłat dla pojazdów kategorii 2, 3, 4 i 5 dla przejazdów z wykorzystaniem ww. płatności automatycznych;
  • zmiana preferencyjnej stawki opłaty dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) za przejazd z wykorzystaniem płatności automatycznych z kwoty 8 zł do kwoty 9 zł.

Od 1 października 2021 r. stawki opłat pobierane na każdym z dwóch placów poboru wynosić będą:

Kategoria pojazdu Stawka - płatność manualna Stawka - płatność automatyczna
kat. 1 (motocykle) 6 zł
kat. 1 (pojazdy osobowe) 12 zł 9 zł
kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami) 22 zł 22 zł
kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami) 22 zł 22 zł
kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami, i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami) 35 zł 35 zł
kat. 5 (pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4, i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym) 35 zł 35 zł