• Obecnie w Polsce kierowcy mogą korzystać z ponad 1 tys. 700 km autostrad, docelowo będzie ok. 2 tys. 100 km
 • W 2022 r. gotowa ma być cała autostrada A1, co ułatwi i przyspieszy przejazd z Gdańska na południe Polski i w odwrotnym kierunku
 • W związku z dużym natężeniem ruchu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zamierza poszerzyć fragmenty autostrad A1, A2 i A4
 • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Ostatni odcinek autostrady A4, która prowadzi od zachodniej do wschodniej granicy Polski i ułatwia pokonanie niemal 670 km ze Zgorzelca do Korczowej, został oddany do użytku w 2016 r. Jeszcze wcześniej, bo w czerwcu 2012 r., połączono Warszawę z autostradą A2, co ułatwiło dojazd ze stolicy do zachodniej granicy państwa, a od 2011 r. kierowcy mogą korzystać z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w ciągu A8. To jedne z najważniejszych zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) fragmentów autostrad, które zostały zrealizowane w Polsce w ostatnich latach.

Jeszcze w 2022 r. w całość zostaną połączone fragmenty autostrady A1 na północ od Piotrkowa Trybunalskiego i na południe od Kamieńska. Zakończenie prac na tym 24-kilometrowym odcinku będzie oznaczało, że już wkrótce liczącą 560 km trasę z Gdańska do granicy z Czechami pokonamy samochodem osobowym w pięć godzin, wliczając w to przerwę na odpoczynek.

A to nie koniec pozytywnych informacji. GDDKiA informuje, że na autostradzie A6 pod Szczecinem (na węźle Kijewo) w miejscu starych poniemieckich płyt betonowych pojawiła się nowa nawierzchnia. Z kolei kierowcy przejeżdżający przez stolicę, korzystając z Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi S2 i dalszych odcinków A2, mogą już dojechać do końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego. W efekcie od Świecka przy zachodniej granicy do przejścia z Białorusią w Kukurykach z docelowych niemal 660 km gotowych jest już niemal 525 km trasy.

W kolejnych latach ma zostać wybudowana autostrada A50, która będzie wchodziła w skład Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Trasa ta domknie sieć tego typu dróg w Polsce i sprawi, że długość polskich autostrad z niemal 1 tys. 754 km wydłuży się do zakładanych blisko 2 tys. 100 km.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Autostrada A1

Definitywne zakończenie budowy autostrady A1 na terenie Polski ma nastąpić w 2022 r. Ostatnim budowanym odcinkiem jest fragment pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. Obecnie przejeżdżający tędy kierowcy mają do dyspozycji jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Jedynie na 2,5 kilometrach w północnej części budowanej trasy ruch został rozdzielony na dwie jezdnie. Licząc od Tuszyna do granicy woj. łódzkiego i śląskiego ruch po obu trzypasowych jezdniach odbywa się na odcinku o długości 42 km.

Od ubiegłego roku można również korzystać docelowego układu autostrady, tj. dwóch jezdni z trzema pasami ruchu każda, na odcinkach łączących Tuszyn z Piotrkowem Trybunalskim oraz Kamieńsk z węzłem Częstochowa Północ. Na razie obowiązuje tutaj ograniczenie prędkości do 100 km/h, ale GDDKiA zapowiada, że wraz z zakończeniem prac poza ciągiem głównym autostrady ograniczenie zostanie zniesione i będzie można z maksymalną prędkością przewidzianą w Kodeksie drogowym.

Dobrą wiadomością dla wszystkich kierowców poruszających się autostradą A1 od węzła Włocławek Północ do węzła Toruń Południe, jest możliwość poszerzenia tego fragmentu o dodatkowe pasy ruchu. To efekt zatwierdzenia przez ministra infrastruktury w styczniu br. Programu Inwestycji, który zakłada to udogodnienie.

Autostrada A1 w liczbach:

 • w eksploatacji: 539,9 km, w tym ok. 331 km w zarządzie GDDKiA, a ok. 152 km w zarządzie koncesjonariusza: Gdańsk Transport Company a odcinku Gdańsk (Rusocin) — Toruń (Toruń Południe);
 • w realizacji: 24,2 km;
 • łącznie: 564,1 km.

Autostrada A2

Na autostradzie A2 posuwają się prace przy odcinkach Kałuszyn — Groszki i Gręzów — Siedlce Zachód, dla których uzyskano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po przekazaniu wykonawcom placów budów w grudniu ubiegłego roku obecnie trwają tam już prace — powstają m.in. drogi serwisowe, wykonawcy odhumusowują trasę główną, rozpoczęto także prace związane z budową obiektów mostowych. Według GDDKiA w optymistycznym wariancie pierwsi kierowcy pojadą tymi odcinkami jesienią 2023 r. Nieco później, konkretnie latem 2024 r., powinny zakończyć się prace na odcinku Groszki — Gręzów. Umowa na ten fragment została podpisana w styczniu ubiegłego roku i obecnie wojewoda mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne, które powinno zakończyć się wydaniem decyzji ZRID.

W kwietniu 2021 r. generalna dyrekcja podpisała umowy na cztery kolejne odcinki A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej i dla każdego z nich złożono już wnioski o wydanie decyzji ZRID. Umowy przewidują, że na każdym z czterech odcinków prace budowlane zostaną sfinalizowane na koniec 2024 r.

W przypadku kolejnego fragmentu A2, tj. od Białej Podlaskiej do przejścia granicznego z Białorusią w Kukurykach, umowa na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie została podpisana we wrześniu 2021 r. W styczniu br. GDDKiA złożyła do wojewody lubelskiego wnioski o decyzje ZRID, a po ich uzyskaniu oraz zdobyciu środków finansowych ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji.

Z pracami na autostradzie A2 będą musieli liczyć się także kierowcy poruszający się odcinkiem między Łodzią i Warszawą, gdzie drogowcy przygotowują się do poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu. Te powstaną na długości ok. 89 km w miejsce szerokiego pasa zieleni pomiędzy obecnymi jezdniami. Realizację tej inwestycji utrudni fakt, że będzie ona prowadzona "pod ruchem" — będzie to pierwszy tego rodzaju projekt na taką skalę realizowany w ten sposób.

Autostrada A2 w liczbach:

 • w eksploatacji: 487,5 km, w tym ok. 232,5 km w zarządzie GDDKiA (z czego 99 km płatne na odcinku Konin — Stryków), a ok. 255 km (z czego 238 km płatne) w zarządzie koncesjonariusza: Autostrada Wielkopolska na odcinku Konin — Świecko;
 • w realizacji: 100,8 km;
 • w przygotowaniu: 32,3 km;
 • łącznie:  620,6 km.

Dalszy ciąg tekstu pod podcastem:

Autostrada A4

21 czerwca 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów o długości ok. 80 km oraz budowy drogi ekspresowej S5 Bolków — Sobótka o długości ok. 50 km. Tydzień później, tj. 28 czerwca ubiegłego roku, podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji dla odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy.

W przypadku pierwszej inwestycji w styczniu i lutym br. przeprowadzono spotkania informacyjne, na których zaprezentowano wstępne korytarze przebiegu A4 oraz S5. Obecnie wykonywane są Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) oraz inwentaryzacja przyrodnicza. Druga z inwestycji obejmuje rozbudowę autostrady A4 na długości ok. 36 km w istniejącym śladzie, tak aby każda z jezdni miała trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. GDDKiA precyzuje, że w niektórych miejscach będzie to oznaczało budowę nowej jezdni równolegle do już istniejącej, a w innych rozbudowę obecnych jezdni. Aktualnie opracowywany jest STEŚ i trwa inwentaryzacja przyrodnicza w terenie.

Zmiany planowane są także na A4 w woj. małopolskim, gdzie w obrębie aglomeracji krakowskiej dobudowane zostaną dodatkowe pasy ruchu. Rozbudowa A4 w kierunku Rzeszowa już trwa i jak informuje GDDKiA, przekazano plac budowy na odcinku od węzła Kraków Południe do wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej. Generalna dyrekcja szuka również wykonawcy dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia prac przy poszerzeniu A4 od węzła Kraków Południe do ul. Kąpielowej (kierunek Rzeszów) oraz od węzła Balice do węzła Kraków Południe (oba kierunki — Rzeszów i Katowice).

Wspomniane wyżej poszerzenie jezdni podyktowane jest obecnym i nieustannie rosnącym natężeniem ruchu. Z Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. wynika, że w zależności od odcinka natężenie ruchu wynosiło od 49,6 tys. do 64,1 tys. poj./dobę. Po upływie pięciu lat natężenie ruchu wynosi już od 71,4 tys. do prawie 85 tys. pojazdów na dobę, co oznacza wzrost od 27 do 61 proc. w zależności od odcinka pomiędzy węzłami.

Z kolei na terenie woj. opolskiego drogowcy wrócili do remontu autostrady A4 pomiędzy Górą św. Anny i granicą woj. opolskiego i śląskiego. Dotychczasowe prace podzielone były na dwa etapy — zarówno na jezdni południowej (w kierunku Katowic), jak i północnej (w kierunku Wrocławia). Łącznie odnowiono nawierzchnię na około 13 km wraz z remontem na węźle Kędzierzyn-Koźle.

Autostrada A4 w liczbach:

 • w eksploatacji: 667 km, w tym ok. 606 km w zarządzie GDDKiA (z czego 162,4 km płatne na odcinku Wrocław (węzeł Bielany Wrocławskie) — Sośnica (węzeł Gliwice Sośnica)), a ok. 61 km w zarządzie koncesjonariusza: Stalexport Autostrada Małopolska SA na odcinku Kraków (Balice) — Katowice (Murckowska).

Autostrady A6 i A8

Obecnie kierowcy mogą już korzystać z dwóch krótkich autostrad A6 i A8, ale jak informuje GDDKiA, nie oznacza to końca prac nad rozwojem związanej z nimi infrastruktury. We wrześniu ubiegłego roku podpisana została umowa na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I. Pozwoli on wyposażyć Autostradową Obwodnicę Wrocławia (A8) w jednolity, zintegrowany system teleinformatyczny, który z kolei umożliwi uruchomienie usług ITS.

Z kolei pod koniec ubiegłorocznych wakacji przyznane zostało finansowanie na przygotowanie i budowę nowego wiaduktu na autostradzie A6. Ten znajdzie się na zachód od istniejącego MOP Kołbaskowo przy granicy polsko-niemieckiej wraz z drogami dojazdowymi i placami do zawracania. Jeszcze wcześniej, w grudniu 2020 r., kierowcy pojechali przebudowanym 3,5-kilometrowym odcinkiem autostrady A6 Szczecin Dąbie — Rzęśnica, który wcześniej funkcjonował jako droga ekspresowa.

Komfort podróży całą poniemiecką autostradą A6 podniosła wymiana płyt betonowych na bitumiczną nawierzchnię. Aktualnie drogowcy kończą przebudowę węzła Szczecin Kijewo i jak uspokaja GDDKiA, utrudnienia powinny zniknąć jeszcze przed wakacjami, a prace powinny zakończyć się w lipcu br. Na całkowicie przebudowanym węźle na połączeniu z DK10 powstały nowe łącznice, jezdnie zbiorczo-rozprowadzające w ciągu A6 i nowe, szersze wiadukty.

Autostrada A8 w liczbach:

 • w eksploatacji: 22,7 km.

Autostrada A6 w liczbach:

 • w eksploatacji: 28,8 km.

Autostrada A18

Od 2006 r. kierowcy jadący pomiędzy Olszyną i Golnicami poruszają się nową, betonową północną jezdnią, która w przyszłości będzie częścią autostrady A18. Drugim etapem będzie likwidacja 70 km starej betonowej jezdni południowej, która była użytkowana już w czasach II wojny światowej. Przy okazji dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady przebudowane zostaną również węzły, przejścia dla zwierząt oraz pasy włączania i wyłączania z Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

Obecnie na etapie realizacji jest cały 70-kilometrowy odcinek przyszłej autostrady A18, tj. od Olszyny do węzła Golnice. Budowa tej trasy została zaplanowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 i podzielona jest na odcinki realizacyjne:

 • od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) — w realizacji, zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.;
 • od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) — w realizacji, zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.;
 • od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) — w realizacji, zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.;
 • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego — węzeł Golnice (ponad 21 km) — w realizacji, zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r. 

Autostrada A18 w liczbach:

 • w realizacji: 71,5 km (przebudowa jezdni południowej);
 • łącznie: 71,5 km.