Możliwość prześwietlania towarów przewożonych przez granicę — to główne zadanie, do którego będzie wykorzystywany najnowszy wielkogabarytowy, stacjonarny skaner RTG, który został oddany na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Budomierzu. Urządzenie wyposażone jest w wysokoenergetyczny akcelerator, dzięki któremu można bezpiecznie prześwietlać towary i ładunki cargo w kontrolowanych przez Straż Graniczną (SG) samochodach osobowych, ciężarowych, busach i autokarach.

Nowy skaner RTG na przejściu granicznym w Budomierzu Foto: Krajowa Administracja Skarbowa
Nowy skaner RTG na przejściu granicznym w Budomierzu

Urządzenia RTG (oprócz tego w Budomierzu działają jeszcze trzy: w Medyce, Korczowej i na przejściu kolejowym w Przemyślu) pozwalają m.in. wykrywać przemyt papierosów lub narkotyków. Skanowanie przy użyciu urządzenia RTG obniża koszty kontroli, bo pozwala prześwietlać całe środki transportu bez potrzeby ich rozładunku, a także skraca czas fizycznej kontroli towaru. Oprócz nich podkarpacka KAS ma również dwa mobilne skanery, które wykorzystywane są w trakcie działań prowadzonych poza obrębem przejść granicznych.

Ładowanie formularza...