• Plany GDDKiA przewidują budowę nowych odcinków dróg w 11 województwach
 • Na liście dróg oprócz fragmentów autostrady A2 znalazły się także odcinki "ekspresówek", m.in. S1, S3, S6, S7, S12 i S19, a także drogi krajowe
 • Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydają wojewodowie właściwi dla danej inwestycji
 • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) opublikowała listę odcinków dróg, dla których zamierza złożyć wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Dokument ten jest podstawą do tego, aby można było rozpocząć budowę. W 2022 r. GDDKiA planuje złożyć wnioski o wydanie decyzji ZRID dla 49 odcinków o łącznej długości ponad 540 km i przewiduje, że uzyska takie same decyzje dla 55 odcinków o długości ok. 660 km.

Tradycyjny system budowy dróg

Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w tradycyjnym systemie budowy dróg GDDKiA najpierw organizuje przetarg, którego celem jest wybór biura projektowego odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. W ramach prowadzonych prac oprócz projektu budowlanego przygotowywany jest również projekt wykonawczy i dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID rozpisywany jest kolejny przetarg, który wyłania wykonawcę odpowiedzialnego za zrealizowanie inwestycji w terenie.

System "Projektuj i buduj"

Drugim z praktykowanych systemów jest "Projektuj i buduj". W tym przypadku, po odebraniu Koncepcji programowej (KP) lub Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami KP, GDDKiA ogłasza przetarg. Jego zwycięzca odpowiedzialny jest zarówno za opracowanie projektu, jak i realizację danej inwestycji. Do zadań wykonawcy należy m.in. stworzenie niezbędnej dokumentacji, złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, a po jej otrzymaniu rozpoczęcie prac.

49 odcinków dróg czekających na złożenie wniosków

W 2022 r. GDDKiA zamierza złożyć wnioski o wydanie decyzji ZRID dla 49 odcinków dróg. Na pierwszą połowę br. zaplanowano złożenie dokumentów dla 27 odcinków o łącznej długości ok. 330 km, na drugą połowę dla 22 odcinków o długości ok. 210 km. W poszczególnych województwach obejmą one drogi:

województwo lubelskie (ok. 69 km)

 • A2 Biała Podlaska w km 624+830 — km 640+703 
 • A2 km 640+703 — Dobryń w km 650+300  
 • A2 Dobryń w km 650+300 — km 657+137  
 • S12 obwodnica Chełma 
 • S19 Lubartów Północ — Lublin Rudnik 

województwo lubuskie (ok. 7,3 km)

 • DK22 obwodnica m. Strzelce Krajeńskie 

województwo małopolskie (ok. 6,5 km)

 • S52 Modlniczka — Modlnica  
 • DK94 rozbudowa w Olkuszu 

województwo mazowieckie (ok. 49,8 km)

 • A2 Siedlce Zachód w km 561+440 — km 580+190  
 • DK61 obwodnica Pułtuska  
 • DK50 obwodnica Kołbieli  

województwo podkarpackie (ok. 32 km)

 • S19 Miejsce Piastowe — Dukla 
 • S19 Iskrzynia — Miejsce Piastowe 
 • S19 Babica — Jawornik 

województwo podlaskie (ok. 153,7 km)

 • S19 Kuźnica — Sokółka Północ 
 • S19 Krynice — Dobrzyniewo - Białystok Zachód 
 • S19 Białystok Księżyno — Białystok Południe (z odcinkiem DK65) 
 • S19 Białystok Południe — Ploski 
 • S19 Ploski — Haćki 
 • S19 Haćki — Bielsk Podlaski Zachód (z odcinkiem DK66) 
 • S19 Bielsk Podlaski Zachód — Boćki 
 • S19 Boćki — Malewice 
 • S19 Malewice — Chlebczyn 
 • DK8 obwodnica Sztabina 
 • DK8 obwodnica Suchowoli 

województwo pomorskie (ok. 94,6 km)

 • S7 Żukowo — Gdańsk Południe wraz z obwodnicą Żukowa  
 • S6 II jezdnia obwodnicy Słupska  
 • S6 Bobrowniki — Skórowo  
 • S6 Skórowo — Leśnice  
 • S6 Leśnice — Bożepole Wielkie  
 • S6 Słupsk — Bobrowniki  

województwo śląskie (ok. 37,1 km)

 • S1 Bieruń — Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia 
 • DK78 Kromołów — Żerkowice  
 • DK78 obwodnica Pradeł 
 • DK78 obwodnica Szczekocin i Goleniowych  
 • DK78 obwodnica Kroczyc  

województwo świętokrzyskie (ok. 47,4 km)

 • S74/DK9 obwodnica Opatowa 
 • S74 Przełom/Mniów - Kielce Zachód 
 • DK42 obwodnica Wąchocka 
 • DK73 Morawica — Wola Morawicka (II etap obwodnicy) 
 • DK74 łącznik północny do obwodnicy Opatowa 

województwo wielkopolskie (ok. 25 km)

 • DK12 obwodnica Gostynia  
 • DK32 obwodnica Żodynia  
 • DK72 obwodnica Grzymiszewa  
 • DK32 obwodnica Strykowa  

województwo zachodniopomorskie (ok. 18,4 km)

 • DK20 obwodnica Szczecinka 
 • DK31 obwodnica Gryfina 
 • DK13 obwodnica Kołbaskowa 
 • DK13 Siadło Górne — Szczecin Zachód 

55 odcinków czekających na uzyskanie decyzji ZRID

GDDKiA przewiduje, że już w pierwszej połowie 2022 r. może uzyskać decyzje ZRID dla 21 odcinków dróg, których łączna długość wynosi ok. 250 km. W drugiej połowie br. można natomiast spodziewać się analogicznych decyzji dla kolejnych 34 fragmentów, w tym przypadku łączna długość sięgnie ok. 410 km. W poszczególnych województwach są to odcinki:

województwo lubelskie (ok. 98,3 km)

 • A2 Łukowisko w km 598+216 — km 610+722  
 • A2 km 610+722 — Cicibór w km 624+830  
 • A2 Cicibór w km 624+830 — km 640+703  
 • A2 km 640+703 — Dobryń w km 650+300  
 • A2 Dobryń w km 650+300 — km 657+137  
 • S12 obwodnica Chełma  
 • S19 Lubartów Północ — Lublin Rudnik 
 • DK74 obwodnica m. Dzwola 

województwo lubuskie (ok. 7,3 km)

 • DK22 obwodnica m. Strzelce Krajeńskie  

województwo małopolskie (ok. 20,7 km)

 • S7 Miechów — Szczepanowice  
 • DK28 obwodnica m. Zator  
 • DK79 obwodnica Zabierzowa  
 • DK75 łącznik brzeski (II etap)  

województwo mazowieckie (ok. 114,9 km)

 • A2 Groszki — Gręzów  
 • A2 Swoboda w km 561+440 — km 580+190  
 • A2 km 580+190 — Łukowisko w km 598+216  
 • S7 Siedlin — Załuski  
 • S7 Załuski — Modlin  
 • S7 Modlin — Czosnów  
 • DK61 Legionowo — Zegrze  
 • DK61 obwodnica Pułtuska 
 • DK79 obwodnica Lipska  

województwo podkarpackie (ok. 30,7 km)

 • S19 Rzeszów Południe — Babica  
 • S19 Miejsce Piastowe — Dukla  
 • S19 Iskrzynia — Miejsce Piastowe (przełom 2022 i 2023 r.) 

województwo podlaskie (ok. 85,9 km)

 • S19 Białystok Zachód — Białystok Księżyno  
 • S19 Ploski — Haćki  
 • S19 Kuźnica — Sokółka Północ 
 • S19 Krynice — Dobrzyniewo - Białystok Zachód  
 • S19 Białystok Księżyno — Białystok Południe (z odcinkiem DK65)  
 • S19 Białystok Południe — Ploski  

województwo pomorskie (ok. 94,7 km)

 • S7 Chwaszczyno — Żukowo  
 • S7 Żukowo — Gdańsk Południe (wraz z obwodnicą Żukowa)  
 • S6 II jezdnia obwodnicy Słupska  
 • S6 Bobrowniki — Skórowo  
 • S6 Skórowo — Leśnice  
 • S6 Leśnice — Bożepole Wielkie  

województwo śląskie (ok. 61,2 km)

 • S1 Oświęcim — Dankowice  
 • S1 Dankowice — Suchy Potok  
 • DK44 obwodnica Oświęcimia  
 • DK78 Siewierz — Poręba — Kromołów  
 • DK78 Kromołów — Żerkowice  

województwo świętokrzyskie (ok. 11,8 km)

 • S74/DK9 obwodnica Opatowa 

województwo wielkopolskie (ok. 22 km)

 • DK12 obwodnica Gostynia  
 • DK32 obwodnica Żodynia  
 • DK72 obwodnica Grzymiszewa  

województwo zachodniopomorskie (ok. 74,1 km)

 • S3 Świnoujście — Dargobądz  
 • S3 Dargobądz — Troszyn  
 • S11 Bobolice — Szczecinek  
 • DK13 obwodnica Kołbaskowa  
 • DK20 obwodnica Szczecinka  
 • DK31 obwodnica Gryfina  

Jak precyzuje GDDKiA, decyzje ZRID wydają wojewodowie właściwi dla danej inwestycji. Ci zostali już poinformowani o planach dotyczących składania wniosków, a także o założonych przez GDDKiA terminach ich uzyskania.