• W 2022 r. ma zostać oddanych 345 km dróg, jednak plany drogowców sięgają nawet za rok 2030
  • W planach są nie tylko budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu, ale również mniejszych tras krajowych
  • W programie 100 obwodnic wiele miast ma już rozpoczęty proces planowania, jednak na rozpoczęcie budowy trzeba jeszcze poczekać
  • Sprawdzamy również drogi, które jeszcze nie powstają, ale są w planach i prace nad nimi są już zaawansowane
  • Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onetu

Nowe odcinki dróg, ale także remonty starych i dostosowywanie ich do nowoczesnych standardów — tak w skrócie wygląda przyszłość w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Plany sięgają nawet za 2030 r. Ponadto prowadzony jest program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Choć w większości jeszcze nie wbito łopaty w ziemię, to prowadzone są rozległe prace nad dokumentacjami i prowadzone są rozmowy z okolicznymi mieszkańcami.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Poszczególne odcinki są na różnych etapach, niektóre z nich bliskie są już budowy, natomiast w przypadku innych procedura przygotowania do robót dopiero się zaczyna. Dla każdej drogi staraliśmy się znaleźć lata, w których będzie realizowana budowa. Niestety nie zawsze takie dane są dostępne. Pokazujemy więc, gdzie, kiedy i jaka droga powstanie na podstawie informacji zebranych od GDDKiA.

Kolory obwodnic na mapach odpowiadają opisom z legendy dotyczących odcinków dróg.