• Prawie 75 proc. respondentów uszkodziło swój pojazd z powodu złego stanu nawierzchni asfaltowej
  • 77,7 proc. ankietowanych zadeklarowało niezadowolenie ze stanu dróg w swoim województwie
  • Najczęściej niezadowolenie wyrażają mieszkańcy województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego
  • Mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego, pomorskiego oraz dolnośląskiego najczęściej deklarują, że remonty dróg odbywają się zbyt rzadko

Firma isprzet.pl przeprowadziła ogólnopolską ankietę o stanie dróg. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że stan nawierzchni drogowych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Prawie czterech na pięciu respondentów wyraża niezadowolenie ze stanu dróg w swoim województwie. Zaledwie co piąty ankietowany zadeklarował, że jest zadowolony.

stan polskich dróg infografika Foto: isprzet.pl / Auto Świat
stan polskich dróg infografika

W rankingu województw, w których stan dróg oceniany jest najgorzej, prowadzi województwo dolnośląskie: 88,1 proc. mieszkańców zadeklarowało niezadowolenie z jakości tamtejszych dróg. Niewiele lepiej sytuacja przedstawia się w województwie łódzkim – 87,2 proc. badanych osób negatywnie ocenia stan swoich dróg oraz w województwie pomorskim – 84,3 proc. Prawie 87 proc. Polaków uważa, że sektor budownictwa drogowego powinien być lepiej dofinansowany.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Najlepiej drogi oceniają respondenci z województwa podkarpackiego – 38,8 proc. badanych uważa, że te są w satysfakcjonującym stanie, z kolei w woj. lubuskim odsetek zadowolonych użytkowników dróg wynosi 26,9 proc. a w woj. mazowieckim – 26,3 proc.

Gdzie są te remonty?

Respondentów zapytano o to, jak często widują remonty drogowe w swojej okolicy. Wyniki przedstawiają się następująco. Ponad połowa ankietowanych uważa, że jest to raptem kilka razy w roku lub rzadziej. Remonty dróg wykonuje się stosunkowo rzadko (przynajmniej raz w miesiącu) wg badanych z woj. warmińsko – mazurskiego – 25,5 proc., dolnośląskiego – 27,4 proc. oraz świętokrzyskiego – 28 proc.

stan polskich dróg infografika Foto: isprzet.pl / Auto Świat
stan polskich dróg infografika

Najgorszą sytuację remontową przedstawiają osoby z woj.dolnośląskiego – 48,8 proc., opolskiego – 39,6 proc. oraz warmińsko mazurskiego – 31,4 proc. Według nich remonty dróg przeprowadzane są tylko raz w roku lub rzadziej. Najczęściej (przynajmniej raz w tygodniu lub w miesiącu) remonty widują mieszkańcy województwa lubuskiego – 53,8 proc. Na drugim miejscu rankingu znalazło się województwo małopolskie – 50 proc., a na trzecim podlaskie – 50 proc.

stan polskich dróg infografika Foto: isprzet.pl / Auto Świat
stan polskich dróg infografika

Prace remontowe wykonywane są zbyt rzadko

81,5 proc. Polaków uważa, że drogi remontowane są zbyt rzadko w stosunku do tego, jaki jest stan nawierzchni. Najczęściej takie deklaracje składają mieszkańcy województw: warmińsko – mazurskiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Najrzadziej potrzebę częstszych remontów deklarują ankietowani z podkarpackiego, lubuskiego oraz małopolskiego.

Trzy czwarte kierowców uszkodziło pojazd przez zły stan nawierzchni

Zły stan dróg nie tylko utrudnia jazdę, ale może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i tym samym narazić uczestników ruchu drogowego na poważne niebezpieczeństwo. Prawie 3/4 ankietowanych deklaruje, że przynajmniej raz znalazło się w sytuacji, w której zły stan nawierzchni stał się przyczyną uszkodzenia samochodu (opony, felgi lub nawet poszczególnych elementów zawieszenia). Pośród województw, w których największy odsetek mieszkańców uszkodziło auto na drogach w złym stanie, znalazły się lubuskie, podlaskie oraz dolnośląskie. Co więcej, województwo łódzkie, w którym stan dróg oceniany jest najgorzej, znalazło się dopiero na czwartym miejscu.

Koszty usunięcia uszkodzeń pojazdów, spowodowanych przez zły stan nawierzchni, są spore. Co piąta osoba w ciągu ostatnich pięciu lat poświęciła na ten cel mniej niż 200 zł. W przypadku 22,8 proc. poszkodowanych budżet przeznaczony na naprawy przekroczył 1,5 tys. zł.

stan polskich dróg infografika Foto: isprzet.pl / Auto Świat
stan polskich dróg infografika

Złe oznakowanie odpowiedzialne za jedną czwartą uszkodzeń

Problematyczne jest nie tylko zły stan dróg czy zbyt długie remonty. Stosunkowo często przyczyną zdarzeń drogowych jest także złe oznakowanie – niemal 1/4 respondentów deklaruje, że doświadczyło takiej sytuacji. Tutaj warto zaznaczyć, że za szkody powstałe na skutek braku lub złego oznakowania dróg odpowiada zarządca. Konieczne jest jednak udowodnienie, że to one stały za uszkodzeniem pojazdu — co może okazać się problematyczne. Wjeżdżając na obszar remontowany, warto więc zachować podwójną ostrożność i stosować zasadę ograniczonego zaufania, zwłaszcza że inni kierowcy również mogą mieć problem z odczytaniem oznakowania lub przyzwyczajeniem się do zmienionej organizacji ruchu.

Najgorsze jest dolnośląskie

Dolnośląskie jest więc jednym z województw, w których mieszkańcy najrzadziej widują remonty na drogach, a zarazem – najczęściej są niezadowoleni ze stanu dróg. A co powinniśmy remontować? Tutaj zdania są podzielone. Prawie połowa przebadanych respondentów uważa, że największej uwagi potrzebują drogi krajowe. Ponad 40 proc. chce remontów ulic osiedlowych. Tylko 2,4 proc. odpowiedziało, że priorytetem powinny być autostrady.

Metodologia: Badania zostały przeprowadzone metodą CAWI (computer assisted web interview – wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) na próbie 1210 Polaków. Badanie zostało przeprowadzone w okresie 19.01.2022 r. – 03.05.2022 r.