Z czym może się kojarzyć wizyta w pracowni radiologicznej? Zwykle z prześwietleniem zęba, złamanej kości czy mammografią czyli badaniem piersi. Wszystkie badania łączy jedno: do prawidłowego wykonania zdjęcia powinniśmy pozostać nieruchomo przynajmniej przez kilka sekund. Dla niektórych to prawdziwe wyzwanie. Szczególnie dla inżynierów i lekarzy, którzy pracują nad wykorzystaniem technologii radiologicznych podczas testów zderzeniowych samochodów. A w ich przypadku trudno o idealne statyczne ujęcie.

{ "uuid": "f12f355b-2750-538f-a8e9-db4f7a9f1487", "caption": "Twórcom udało się uzyskać obrazy o jakości wystarczającej do oceny procesu deformacji poszczególnych komponentów samochodu.", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/NDg7MDA_/4a756bdeb7b492a62b56620ebb4177b4.jpeg", "contentSources": [ { "uuid": "8610981d-049a-5db9-b08c-33751e103483", "name": "Materiały prasowe", "idref": "8610981d-049a-5db9-b08c-33751e103483" } ], "available": { "start": "2017-12-12 00:00:00+0100" }, "copyright": { "uuid": "2b35b4d7-82b3-558d-9113-baf20dc8f8bb", "idref": "2b35b4d7-82b3-558d-9113-baf20dc8f8bb" }, "publicationId": { "type": "ocdn", "ocdn": "4a756bdeb7b492a62b56620ebb4177b4", "ocdnExt": "jpeg" }, "size": { "height": 1310, "width": 1342, "bytes": 584221 }, "asyncAdSlot": null } Twórcom udało się uzyskać obrazy o jakości wystarczającej do oceny procesu deformacji poszczególnych komponentów samochodu.
Twórcom udało się uzyskać obrazy o jakości wystarczającej do oceny procesu deformacji poszczególnych komponentów samochodu.

W Europie zaawansowane prace nad wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego prowadzi instytut Fraunhofera. Co bardziej dociekliwi mogą go kojarzyć z jednym z najpopularniejszych formatów zapisu muzyki – MP3. Instytut wspólnie z akademickim szpitalem klinicznym Klinikum Stuttgart, uczelniami z Drezna, Stuttgartu i Graz oraz firmami Robert Bosch i Daimler pracują nad rozwojem technologii X-CC (X-ray Car Crash) w której wykorzystano tradycyjne badania rentgenowskie oraz tomografię komputerową.

Twórcy chwalą się, że dzięki wykorzystaniu m.in. algorytmów stosowanych w tomografii komputerowej oraz skróceniu czasu ekspozycji udało się uzyskać obrazy o jakości wystarczającej do oceny procesu deformacji poszczególnych komponentów samochodu. Docelowo mają powstać trójwymiarowe obrazy całego zderzenia. Mają pomóc w opracowaniu nowych modeli symulacji testów zderzeniowych. Nikt bowiem nie oczekuje, że każdy „crash test” samochodu będzie się odbywać z uwzględnieniem sprzętu RTG.

{ "uuid": "8076d17e-70df-5ef5-bcfa-a5411bfaf874", "caption": "Zarejestrowane obrazy mają pomóc w opracowaniu nowych modeli symulacji testów zderzeniowych.", "url": "http://ocdn.eu/images/pulscms/NjU7MDA_/adfab5e7f1445c2c1d736a79a5b3e1b0.jpeg", "contentSources": [ { "uuid": "8610981d-049a-5db9-b08c-33751e103483", "name": "Materiały prasowe", "idref": "8610981d-049a-5db9-b08c-33751e103483" } ], "available": { "start": "2017-12-12 00:00:00+0100" }, "copyright": { "uuid": "2b35b4d7-82b3-558d-9113-baf20dc8f8bb", "idref": "2b35b4d7-82b3-558d-9113-baf20dc8f8bb" }, "publicationId": { "type": "ocdn", "ocdn": "adfab5e7f1445c2c1d736a79a5b3e1b0", "ocdnExt": "jpeg" }, "size": { "height": 732, "width": 1824, "bytes": 356826 }, "asyncAdSlot": null } Zarejestrowane obrazy mają pomóc w opracowaniu nowych modeli symulacji testów zderzeniowych.
Zarejestrowane obrazy mają pomóc w opracowaniu nowych modeli symulacji testów zderzeniowych.

Podczas pierwszych badań skupiono się na zachowaniu elementów związanych z bezpieczeństwem (pasy, poduszki, wzmocnienia, odcięcie dopływu paliwa, itp.). Sposób deformacji, przemieszczanie się i potencjalne zniszczenia szczególnie interesują naukowców, by łatwiej prognozować skutki potencjalnych awarii. Innymi słowy łatwiej będzie ocenić następstwa nie tylko poważnych kolizji, ale również drobnych stłuczek co pomoże w opracowaniu np. nowych procedur naprawy i zaleceń dla serwisu oraz firm ubezpieczeniowych.

Testy zderzeniowe z wykorzystaniem prześwietleń mają być wykorzystane jeszcze w jednym celu. Naukowcy zapowiadają stworzenie cyfrowego modelu ciała ludzkiego w miejsce tradycyjnego manekina. Łatwiej wówczas będzie symulować naturalny ruch kontrolowany przez mięśnie, co będzie miało wpływ na rozwój systemów ochrony pasażerów w razie wypadku.