W myśl przepisów z 14 sierpnia 2020 r. zmieniających zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw już wkrótce podczas pierwszej rejestracji pojazdu urzędy nie będą wydawały karty pojazdu. Ten obowiązek zostaje zniesiony po 24 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy, co w tym konkretnym przypadku nastąpi 4 września 2022 r.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Zmiana przepisów będzie miała nie tylko wpływ na właścicieli, którzy dopiero będą rejestrowali pojazdy. Nowe zasady ułatwią również życie osobom, które będą chciały czasowo wycofać swój pojazd z ruchu. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, mając na uwadze konieczność zachowania spójności przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. poz. 2856, z późn. zm.) ze zmieniającymi się od dnia 4 września 2022 r. przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przygotowano już projekt rozporządzenia, który uchyla szereg przepisów.

Z rozporządzenia mają zniknąć zapisy mówiące o obowiązku dołączania karty pojazdu do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, obowiązku zamieszczania w karcie pojazdu adnotacji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu oraz obowiązku dołączania karty pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Ponadto projekt przewiduje również nowy wzór wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, który uwzględnia już brak obowiązku załączania do niego karty pojazdu.