• Rzecznik Finansowy Bohdan Pretkiel wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej ujednolicić orzecznictwo sądów
  • Problem dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy ubezpieczyciel ma prawo pomniejszyć odszkodowanie o rabaty i upusty stosowane w wybranych warsztatach swojej sieci
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Sposób na pomniejszenie wysokości odszkodowania wydaje się genialny: skoro jeden ze współpracujących z nami warsztatów oferuje na potrzebne części albo usługę 10-procentowy rabat, to odszkodowanie pomniejszamy o 10 procent. Możesz skorzystać ze wskazanego przez nas warsztatu, ale oczywiście masz prawo wybrać inny lub w ogóle nie naprawiać samochodu – pomniejszymy jednak twoje odszkodowanie. Co wybierasz?

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Czy ubezpieczyciel może "dać sobie rabat" czy nie może?

Odpowiedź nie jest oczywista i różne są postanowienia sądów w podobnych sprawach. Z jednej strony poszkodowany powinien współpracować z ubezpieczycielem przy likwidacji szkody w taki sposób, aby minimalizować straty, z drugiej strony pojawia się pytanie, czy uzależnianie pokrycia wydatków związanych ze szkodą od skorzystania z najtańszego warsztatu jest w porządku wobec poszkodowanego.

Jest wniosek rzecznika, będzie odpowiedź SN. Ale kiedy?

Swój wniosek do Sądu Najwyższego Rzecznik Finansowy Bohdan Pretkiel skierował 30 sierpnia 2022 r.

Rzecznik finansowy jest zdania, że stosunkowo nowa praktyka ubezpieczycieli powinna być zmieniona, a przede wszystkim da jasną odpowiedź na pytanie, w jaki sposób powinny być rozliczane szkody likwidowane z OC sprawcy. Zanim jednak Sąd Najwyższy podejmie stosowną uchwałę, ubezpieczyciele dalej będą "dawać sobie rabaty".