Badanie wykonała w drugiej połowie maja tego roku firma SW Research, na podstawie danych uzyskanych w prowadzonym przez nią Motopanelu.

Połączone wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 800 polskich internautów pozwoliły uzyskać bardzo szczegółowe wyniki. Respondentów podzielono pod względem zarówno płci, wieku, wykształcenia jak i dochodów netto oraz miejsca zamieszkania.

I tak po przeanalizowaniu wyników możemy zauważyć, że w momencie przeprowadzania badania 74% ankietowanych posiadających samochód (60.5% ogółu badanych) zmieniło już opony z zimowych na letnie.

Prawie 15% (14,9) wśród posiadających samochód nie miało takiej potrzeby – zadeklarowali, że używają opon całorocznych. Jako zadziwiający można nazwać fakt, iż 8,2% posiadających auto ankietowanych jeździ cały rok na oponach zimowych, a 2,9% na letnich. Ogółem daje to ponad 11% z 800 przebadanych osób, które w ogóle nie zmieniają opon w ciągu roku.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę zależność między wiekiem kierowcy a świadomością, jak ważne są opony dopasowane do warunków zauważymy, że największy odsetek osób, które już zmieniły opony (76,9%) mamy wśród osób najmłodszych, w wieku do 24 lat, najmniejszy z kolei (71,5%) wśród osób w średnim wieku – między 35 a 49 rokiem życia. Mimo tego, iż właśnie w tej grupie wiekowej najbardziej popularne są opony całoroczne (17,8% użytkowników), to nie sposób stwierdzić, dlaczego akurat takie, dość zaskakujące dane otrzymaliśmy.

Patrząc na naszych respondentów przez pryzmat ich wykształcenia widać wyraźnie, że opony wymieniło do dnia przeprowadzenia badania aż 77,4% osób, które zadeklarowały wykształcenie wyższe oraz tylko 62,9% proc osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

W tej grupie możemy zauważyć również zadziwiającą ilość prawie 27% osób, które zadeklarowały, że cały rok używają opon zimowych. Średnio ponad 30% naszych respondentów nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące wykształcenia. Natomiast opony uniwersalne cieszą się największym powodzeniem, wg naszego badania, wśród osób z z wykształceniem zawodowym.

Wymiana opon to także kolejny koszt związany z użytkowaniem samochodu. Najwięcej osób (78,2%), które wymieniły opony na zimowe zadeklarowało dochód netto powyżej 5000 PLN, a najmniej (58,3%) dochód poniżej 1000 PLN netto. Też najwięcej osób w tej grupie jeździ, wg naszego badania, cały rok na oponach zimowych – aż 18.3%.

Również tutaj można znaleźć ciekawostkę – 20% osób deklarujących najniższy dochód twierdzi, że używa opon uniwersalnych. W każdej natomiast grupie widać wyraźnie, że jeżeli użytkownicy decydują się nie zmieniać opon, wolą używać cały rok opon zimowych, a nie letnich. Ponad 50% osób, które zadeklarowały wymianę opon odmówiło udzielenia informacji o dochodach.

Rozbieżność wyników wśród osób, które wymieniły opony, z agregowanych pod względem miejsca zamieszkania sięga 10%. I tak widzimy, że 69% żyjących na wsi oraz 79,7% osób żyjących w miastach od 100 do 199 tys, wymieniło ogumienie samochodu. Opony uniwersalne natomiast cieszą się największą popularnością wśród mieszkańców miast od 200 do 499tys. Dużo osób nie odpowiedziało również na to pytanie – 58,5% osób, które zadeklarowały wymianę opon.

Reasumując widać, że z reguły respondenci pamiętali o wymianie opon, a jeśli tego nie zrobili to wolą używać opon zimowych. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także opony uniwersalne, co ciekawe, głównie wśród osób zarabiających najmniej oraz mieszkających na wsi.