Droga ekspresowa S1: Mysłowice — Bieruń

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że podpisała umowę na realizację 10-kilometrowego odcinka Mysłowice — Bieruń. W ramach inwestycji wykonawca zaprojektuje i wybuduje wspomniany fragment trasy ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi, tj. Kosztowy II i Lędziny. Ponadto powstaną m.in. dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Lędziny Wschód i MOP Lędziny Zachód), a także 16 obiektów inżynierskich. Zgodnie z umową budowa tego odcinka drogi S1 powinna zakończyć się w 2025 r.

Mapa stanu budowy dróg w woj. śląskim Foto: GDDKiA
Mapa stanu budowy dróg w woj. śląskim

Droga ekspresowa S1: Bieruń — Oświęcim

Na koniec listopada ubiegłego roku podpisana została umowa na realizację drogi S1 pomiędzy Bieruniem i Oświęcimiem wraz z obwodnicą pierwszego z miast. "Umowa dotyczy budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km oraz odcinka drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km. W ramach inwestycji powstanie też droga klasy Z (zbiorcza) — pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km" — informuje w swoim komunikacie GDDKiA. Obecnie trwa projektowanie inwestycji, w ramach której powstanie również węzeł Bieruń i pięć obiektów inżynierskich. W III kwartale br. powinien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a umowny termin zakończenia prac przypada na grudzień 2024 r.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Droga ekspresowa S1: Oświęcim — Dankowice

Najwcześniej, bo w maju 2020 r., GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S1 Oświęcim — Dankowice. Ten najdłuższy z omawianych odcinków trasy S1 pozostających w realizacji, bo liczący ok. 15,2 km fragment, jest już na końcowym etapie projektowania. Wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony w marcu 2021 r., a całość robót zgodnie z harmonogramem ma zakończyć się w III kwartale 2023 r.

Droga ekspresowa S1: Dankowice — Bielsko-Biała

Umowę na projekt i budowę odcinka drogi S1 z Dankowic do Bielska-Białej GDDKiA podpisała w sierpniu 2020 r. Aktualnie na ukończeniu jest etap projektowania ok. 12-kilometrowego fragmentu trasy pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok. "Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w czerwcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 roku" — informuje GDDKiA.