W ramach budowy trasy Bydgoszcz — Toruń mającej 50 km powstaną cztery odcinki trasy. Dwa z nich, tj. Bydgoszcz Południe — Emilianowo i Solec — Toruń Zachód mają już wykonawców, którzy zaprojektują i zbudują trasę.

Na odcinki Toruń Zachód — Toruń Południe (12 km) oraz Emilianowo – Solec (8,6 km) umowy na projekt i budowę mają być podpisane wkrótce. W obu przypadkach wykonawcy byli już wyłonieni, jednak zostało złożone odwołanie od wyniku przetargu. Proces kontroli Prezesa UZP jest już jednak na końcowym etapie.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

S10 Bydgoszcz Południe — Emilianowo

Trasa ma niecałe 9 km i w ramach inwestycji zostanie przebudowany węzeł Bydgoszcz Południe, który teraz od wschodniej strony zwęża się do jednojezdniowej drogi krajowej. Zostanie także zbudowany nowy węzeł Emilianowo. Po drodze będą także dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP). Ponadto rozbudowana zostanie DK25 w okolicy miasta Brzoza, która zostanie poprowadzona zupełnie nowym śladem, tak by ruch tranzytowy przeniósł się na jezdnię z węzłami Zielona i Brzoza. Na realizację tego odcinka wykonawca ma 45 miesięcy z wyłączeniem okresu przerwy zimowej.

S10 Solec — Toruń Zachód

To najdłuższy odcinek z całej trasy. Będzie on miał długość 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. W ramach inwestycji powstanie tu 12 obiektów inżynierskich. Również na tym odcinku zostaną zbudowane dwa MOP-y, powstanie także węzeł Solec. Trasa ma swój koniec na kilometr przed istniejącym już węzłem Toruń Zachód. W tym przypadku wszystkie prace (projekt i budowa) zakończyć się mają po 41 miesiącach od podpisania umowy.

Mapa S10 Bydgoszcz - Toruń Foto: GDDKiA
Mapa S10 Bydgoszcz - Toruń

Droga ekspresowa S10

S10 docelowo ma połączyć Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk i skończyć się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Jest to element trasy transeuropejskiej TEN-T i jest jednym z głównych połączeń drogowych Polski.