Trasa S12 Piaski — Dorohucza będzie przebiegać nowym korytarzem przez gminy Trawniki oraz Piaski. Zacznie się na istniejącym węźle Piaski Wschód, który zostanie rozbudowany w ramach planowanej budowy drogi S17 Piaski — Łopiennik. Odcinek o długości blisko 10 km zrealizuje firma Intercor, a wartość umowy wynosi nieco poniżej 358 mln zł.

W ramach tej budowy powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami w obu kierunkach, drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt przewiduje również budowę sześciu wiaduktów, mostu oraz siedmiu przejść dla zwierząt.

S12 Piaski — Dorohucza. Mapa Foto: GDDKiA
S12 Piaski — Dorohucza. Mapa

Nowa, istotna trasa pod Lublinem z problemami

Po przeprowadzeniu badań geologicznych, z pierwotnych planów wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska, co wiązać się będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Oczekiwanie na decyzję zezwalającą na budowę

Decyzja ZRID, jeśli zostanie wydana, zatwierdzi podział nieruchomości oraz granice terenu przewidzianego pod budowę drogi. Właściciele nieruchomości mogą spodziewać się rozpoczęcia procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa. Całe postępowanie prowadzić będzie Wojewoda Lubelski.