Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) dotyczy 44-kilometrowego odcinka S19 Sokółka – Dobrzyniewo Duże. Umożliwi to zrealizowanie całej podlaskiej części drogi ekspresowej S19 (od Kuźnicy po Chlebczyn) w najkrótszym wariancie. Pozostałe odcinki tej trasy są już w realizacji (podpisane umowy w systemie "Projektuj i buduj") albo w procedurze przetargowej.

Nowy odcinek S19 ma początek na węźle Sokółka Północ i dalej biegnie na zachód w kierunku Białegostoku, wykorzystując w możliwie największym stopniu korytarz istniejącej drogi krajowej nr 19. Ten fragment zaplanowany został tak, aby obejść położone na szlaku miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż, Czarna Białostocka i Wasilków.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Odcinek kończy się na połączeniu z węzłem Dobrzyniewo. Na istniejącej obwodnicy Wasilkowa, pomiędzy węzłami Wasilków (dawniej Święta Woda) a Białystok Północ (dawniej Sochonie), zostanie dobudowana druga jezdnia.

S19 Sokółka Płn - Dobrzyniewo Duże Foto: GDDKiA
S19 Sokółka Płn - Dobrzyniewo Duże

Droga S19 - szczególne znaczenie środowiska

Droga będzie przebiegać częściowo przez obszary Puszczy Knyszyńskiej i tereny specjalnej ochrony ptaków "Puszcza Knyszyńska" oraz specjalny obszar ochrony siedlisk "Ostoja Knyszyńska". Są one zaliczane do programu "Natura 2000", dlatego droga będzie realizowana ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody, zasobów naturalnych i ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Poza tym budowa odcinka uwzględnia oczywiście poszanowanie wszystkich zwierząt i jak najmniejszy wpływ na środowisko, dlatego realizatorzy trasy będą musieli nasadzić drzewa o łącznej powierzchni niemal 20 ha, co stanowi kompensację wycinki drzew.

Powstaną także czatownie i platformy lęgowe dla orlika krzykliwego, budki dla ptaków i nietoperzy (kilkaset sztuk), jako kompensacje wycinki drzew dziuplastych, konstrukcje dla nietoperzy w przejściach dolnych dla zwierząt – stanowiące miejsca schronienia dla tych ssaków, siedliska zastępcze dla trzmieli i zapylaczy z łąkami kwietnymi (40 miejsc) oraz zbiorniki kompensacyjne dla płazów.

Trasa będzie realizowana w latach 2025-2027, a pierwsze przetargi planowane są na 2023 r.