• Powstaje nowy odcinek drogi ekspresowej S3 do granicy państwa w Lubawce — koszt inwestycji to 2,5 mld zł.
 • Na trasie zostaną wybudowane dwa tunele, ale każdy z nich jest budowany zupełnie inną metodą
 • Ilość stali koniecznej do wybudowania jednego z tuneli jest równoważna masie 22 samolotów Boeing 747 Jumbo Jet
 • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie Onetu

Informowanie o postępie prac inwestycji drogowych jest bardzo potrzebne, ale z reguły nie pobudza wyobraźni czytelników. GDDKiA postanowiła to zmienić i przy okazji prezentacji postępu prac drogi ekspresowej S3 przedstawia skalę przedsięwzięcia, używając ciekawych porównań m.in. do wieży Eiffla oraz Boeinga 747 Jumbo Jet. Oto one.

 • Ta inwestycja zakłada się wbudowanie ok. 214 tys. ton mas bitumicznych, co jest równoznaczne z wagą 21 wież Eiffla.
 • Umowna wartość drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki szacuje się na prawie 2,5 mld zł.
 • W ramach realizacji obudowy ostatecznej tunelu TS-26 zakłada się wbudowanie łącznie ok. 94 tys. m sześć. betonu, co pozwoliłoby na wykonanie 32 kopuł Hal Stulecia we Wrocławiu. Z betonu wykorzystanego do budowy obiektów inżynierskich można wykonać 60 kopuł.
 • W tunelu TS-26 zakłada się wbudowanie ok. 4,5 tys. ton stali w obie nawy, co jest porównywalne z wagą ok. 22 samolotów Boeing 747 Jumbo Jet.
 • Łączna ilość zbrojenia potrzebna do wybudowania tunelu TS-32 wynosi ok. 2 tys. ton, co odpowiada wadze 12 Jumbo Jetów.
 • Podczas jednego zabioru, wiercono od 150 do 190 otworów strzałowych. Na ich wypełnienie potrzeba było od 100 do 140 kg materiału wybuchowego na każdy metr bieżący.
 • Powierzchnia wszystkich obiektów inżynierskich na zadaniu IV stanowi 16 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Z kolei powierzchnia nawierzchni bitumicznej, która zostanie ułożona tym odcinku S3, jest równa powierzchni 55 boisk piłkarskich.
 • Powierzchniowa ilość nasadzeń pomiędzy Kamienną Górą a granicą państwa w Lubawce, przekracza powierzchnię ogrodu botanicznego we Wrocławiu.
 • Ilość stali zbrojeniowej wykorzystanej w obiektach inżynierskich równa jest wadze 100 Jumbo Jetów.
 • Ilość metrów sześciennych wykopu pod trasę główną jest równa objętości 625 basenów olimpijskich. 

Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem wideo

Droga S3: na trasie powstaną dwa tunele

Na odcinku Bolków — Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa długa na ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstają tu również dwa dwunawowe tunele drogowe — tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków. Wartość umowy wynosi ponad 1,5 mld zł.

Tunel TS-26 powstaje metodą New Austrian Tunnelling Method

Na konstrukcję tunelu TS-26 składają się dwie nawy główne dla ruchu pojazdów: lewa (wschodnia) o długości 2 301 m i prawa (zachodnia) o długości 2 272 m, osiem przejść ewakuacyjnych poprzecznych i jeden przejazd awaryjny w środku tunelu. Dłuższy tunel wydrążony został metodą górniczą w technologii NATM (ang. New Austrian Tunnelling Method, pol. Nowa austriacka metoda), która została wybrana m.in. ze względu na budowę geologiczną górotworu, przekrój poprzeczny tunelu oraz jego długość. Podstawową zasadą metody NATM jest drążenie przy wykorzystaniu możliwie w jak największym stopniu efektu samonośności górotworu, będącego podstawowym elementem obudowy wstępnej. Najważniejszymi czynnościami przy tej metodzie drążenia tunelu jest prawidłowe wykonanie wyłomu, wykorzystanie naturalnego rozkładu naprężeń oraz bezzwłoczne wykonanie obudowy wstępnej.

Budowa drogi S3 Foto: Michał Soroko / GDDKiA
Budowa drogi S3

Tunel TS-32 jest budowany w technologii Cut&Cover

Krótszy tunel drogowy realizowany jest w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonywany został głęboki wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonywana jest żelbetowa konstrukcja. Stan zaawansowania prac w tym tunelu przekroczył już półmetek.

Droga S3: obecnie prowadzone prace

W ostatnim miesiącu na terenie budowy pracowało średnio 230 jednostek sprzętowych (m.in. koparki, spycharki, dźwigi, betonowozy) oraz 514 osób. Na początku czerwca br. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na DK5, gdzie otwarte zostało rondo na węźle Kamienna Góra Północ. Ukończono wykopy w gruntach skalistych w dwóch lokalizacjach. Do zrealizowania pozostało ok. 30 proc. warstw konstrukcyjnych z kruszyw. Obecnie realizowane prace dotyczą robót bitumicznych na trasie głównej, drogach bocznych i węzłach. Trwają prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich. Umacniane są pobocza z kruszywa łamanego, humusowane są skarpy i pasy rozdziału. Niebawem rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem terenów pod obiektami oraz w terenach zielonych.