Kierowcy mogą już korzystać z ok. 5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo — Wirwajdy. Inwestycja obejmowała budowę dwujezdniowej drogi, na której oprócz węzła Ostróda Zachód miały powstać także cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała, że oprócz jezdni głównej wykonawca miał wybudować dodatkowe jezdnie obsługujące tereny przyległe, a także przebudować drogi poprzeczne kolidujące z S5.

Udostępniony fragment S5 Ornowo — Wirwajdy stanowi kontynuację obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. Łączna długość tych odcinków przekracza 12 km i w przyszłości będą one stanowiły część docelowego przebiegu drogi S5 pomiędzy Grudziądzem (autostrada A1) i Ostródą (droga ekspresowa S7).

Mapa — droga ekspresowa S5 Ornowo — Wirwajdy Foto: GDDKiA
Mapa — droga ekspresowa S5 Ornowo — Wirwajdy

GDDKiA precyzuje, że będzie to "element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód — zachód, na który złożą się: S10 Szczecin — Piła — Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz — Grudziądz — Ostróda, S7 Ostróda — Olsztynek, S51 Olsztynek — Olsztyn, S16 Olsztyn — Ełk oraz S61 Ełk — Budzisko".