• Via Carpatia połączy nadbałtyckie porty Polski i Litwy z portami na południu Europy, tj. w rejonie Morza Czarnego, Egejskiego i Adriatyku
 • Na terenie Polski Via Carpatia będzie prowadziła z przejścia granicznego w Budzisku poprzez Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin i Rzeszów aż do przejścia w Barwinku
 • Ponad 205 km polskiego odcinka Via Carpatii jest w użytkowaniu, ponad 280 km jest na etapie realizacji, a w przygotowaniu pozostaje niemal 210 km

Międzynarodowy szlak drogowy Via Carpatia docelowo połączy Europę Północną i Południową, a ściślej polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami Morza Czarnego, Egejskiego i Adriatyku, a także znajdującymi się na tym obszarze centrami dystrybucyjno-logistycznymi. Ponadto ta licząca kilka tysięcy kilometrów trasa zintegruje systemy transportowe m.in. Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji oraz Turcji i dodatkowo ułatwi rozwój wschodniej części naszego kraju. Jak przekazała w swoim komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na terytorium Polski Via Carpatia będzie miała długość ok. 700 km, z czego gotowe jest już ponad 205 km, a ponad 280 km pozostaje w trakcie realizacji.

Na terenie Polski szlak Via Carpatia będzie prowadził drogami ekspresowymi S61, S16 i S19 i będzie przebiegała przez teren pięciu województw — podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym trasa połączy dwie graniczne miejscowości, tj. Budzisko (północny wschód) i Barwinek (południowy wschód), a także największe miasta wschodniej części naszego kraju: Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin i Rzeszów. Cały polski fragment powstaje w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) i ma zapewnione fundusze na jego budowę.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Via Carpatia: ponad 200 km już gotowe, w realizacji ponad 280 km

GDDKiA przypomina, że w Polsce już teraz kierowcy mają do dyspozycji 205,4 km trasy Via Carpatia. Wśród gotowych fragmentów znajdują się: obwodnica Suwałk wraz z jej przedłużeniem do węzła Raczki w ciągu S61, jednojezdniowe obwodnice Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego w ciągu drogi ekspresowej S19, które będą rozbudowane o drugą jezdnię, zachodnia obwodnica Lublina będąca częścią drogi S19, a także trasa Sokołów Małopolski — Stobierna — Rzeszów Południe, przy czym jednojezdniowy fragment zostanie rozbudowany o drugą jezdnię. W ubiegłym roku polski odcinek Via Carpatii wydłużył się o 120,1 km. W ramach międzynarodowego szlaku powstał odcinek S61 Wysokie — Raczki oraz odcinki S19 Lublin — Niedrzwica Duża (od obwodnicy Kraśnika do Zdziar oraz od Rudnika nad Sanem do Sokołowa Małopolskiego).

Wkrótce polski fragment Via Carpatii powinien wydłużyć się o 280,6 km, które są teraz w realizacji. Ponadto, jak informuje GDDKiA, na rozstrzygnięcie przetargów czekają kolejne zadania w ramach tego międzynarodowego szlaku o łącznej długości 93,4 km. Z kolei na etapie przygotowania jest 78,4 km drogi ekspresowej S16 w woj. podlaskim oraz 37,7 km drogi ekspresowej S19 w woj. mazowieckim i podkarpackim.

Via Carpatia - polski fragment w liczbach

Województwo podlaskie:

 • w eksploatacji: 25,6 km;
 • w realizacji: 142,7 km;
 • w przygotowaniu: 78,4 km.

Łącznie: 246,7 km.

Województwo warmińsko-mazurskie:

 • w eksploatacji: 20,1 km;
 • w realizacji: 22,9 km.

Łącznie: 43 km.

Województwo lubelskie i mazowieckie:

 • w eksploatacji: 74,1 km;
 • w realizacji: 64,5 km;
 • w przetargu: 56,3 km;
 • w przygotowaniu: 32,4 km.

Łącznie: 227,3 km.

Województwo podkarpackie"

 • w eksploatacji: 85,6 km;
 • w realizacji: 50,5 km;
 • w przetargu: 37,1 km;
 • w przygotowaniu: 5,3 km.

Łącznie: 168,6 km.

Szlak Via Carpatia na terenie Polski
Szlak Via Carpatia na terenie Polski