Już tylko przedstawienia przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót brakuje, aby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) mogła podpisać umowę na prace związane z dobudową drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Północ — Jasionka. To efekt uzyskania pozytywnego wyniku standardowej kontroli przetargu, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).

Mapa S19 kontrola UZP Foto: GDDKiA
Mapa S19 kontrola UZP

Obecnie na odcinku Via Carpatii Sokołów Małopolski Północ — Jasionka kierowcy korzystają z jednej z jezdni z trzema pasami ruchu w układzie 2+1, bez pasa rozdziału kierunków jazdy. Po rozbudowie kierujący będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, pasem awaryjnym oraz poboczem w każdym kierunku. Łączna długość planowanych do rozbudowy odcinków drogi wynosi ok. 13,8 km.

Jak informuje GDDKiA, oprócz przebudowy kolidujących dróg poprzecznych, cieków wodnych oraz infrastruktury technicznej inwestycja obejmie także budowę nowych obiektów inżynierskich, m.in. estakady o długości 157,5 m w miejscowości Nienadówka, dwóch wiaduktów, trzynastu przejść dla zwierząt i dwóch przepustów.

W związku z tym, że w Nienadówce droga ekspresowa S19 przebiegnie estakadą w odległości ok. 30 m od reprezentującego styl neogotycki kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła, wykonawca zastosuje pale wiercone zamiast walców wibracyjnych. Ponadto w tym miejscu umieszczony będzie przezroczysty ekran, co pozwoli wyeksponować walory historyczne i zabytkowe budowli.

Inwestycja przewiduje także rozbudowę istniejącego już miejsca obsługi podróżnych (MOP) Stobierna (kierunek Lublin). W przyszłości będzie mogła powstać tu stacja paliw i obiekty gastronomiczno-handlowe.