W przypadku autostrady A1 ekrany pojawią się na odcinku od granicy z woj. kujawsko-pomorskim do węzła Łódź Północ i od węzła Łódź Północ do węzła Tuszyn. W przypadku drogi ekspresowej S8 mowa jest o odcinku od węzła Wieluń do węzła Łódź Południe.

W przypadku obu odcinków autostrady A1 decyzje wskazują konieczność budowy ok. 1,75 km ekranów w czterech miejscach (po obu stronach drogi) i przeprowadzenia pomiaru hałasu w 30 miejscach. Jeśli chodzi o drogę ekspresową S8, wskazano sześć punktów, w których muszą się znaleźć nowe ekrany o łącznej długości około kilometra, a przeprowadzenie pomiaru hałasu w 19 miejscach.

Na tym jednak sprawa może się nie skończyć. W decyzjach Marszałka wskazano nie tylko miejsca, które mają być zabezpieczone za pomocą nowych ekranów, ale określono także dodatkowo punkty, w których będą przeprowadzone nowe pomiary hałasu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już zadeklarowała, że jeśli podczas badań normy zostaną przekroczone, także i tam pojawią się ekrany akustyczne.

Ekrany akustyczne na A1 i S8 – pomiary hałasu dwa razy w roku

Marszałek nakazał także przeprowadzać na obu trasach pomiarów hałasu dwukrotnie w ciągu roku - raz w okresie zimy, a raz w lecie. Co więcej, pomiary mają być przeprowadzana w oparciu o wytyczne wskazane w decyzjach Marszałka. W przypadku przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu, miejsca takie zostaną w przyszłości zabezpieczone dodatkowymi ekranami.

GDDKiA przewiduje, że wszystkie ekrany powstaną w ciągu czterech lat.