Rząd polski pozytywnie odpowiedział na aple branży budowlanej, która w związku z wybuchem wojny w Ukrainie i odpływem ukraińskich pracowników oraz wzrostem cen materiałów budowlanych postulowała o zwiększenie limitów waloryzacji. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zwiększone finansowanie umożliwi waloryzację przy realizacji dróg krajowych na poziomie do 10 proc., a ryzyko wzrostu i ewentualnego spadku cen będzie dzielone na pół pomiędzy inwestora i wykonawcę.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Wśród najważniejszych zmian znalazły się:

  • Zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł, a Programu budowy 100 obwodnic o 115 mln zł;
  • Dwukrotne zwiększenie limitu waloryzacji, tj. do 10 proc. wartości, przy kontraktach na drogach krajowych zawieranych od początku 2022 r.;
  • Zwiększenie do 10 proc. limitu waloryzacji dla umów zawartych przez GDDKiA przed 2022 r.;

"Wyższy limit waloryzacji pozwoli na ustabilizowanie rynku budowlanego i pozytywnie wpłynie na tempo realizacji rządowych programów budowy dróg. Dzięki temu zniwelowane zostanie zagrożenie dla ciągłości prac budowlanych" — wyjaśnia GDDKiA i dodaje: "Zasady waloryzacji obejmują zarówno generalnych wykonawców, jak również podwykonawców wykonujących roboty budowlane i stanowią narzędzie ochrony tych drugich". Z informacji udostępnionych przez GDDKiA wynika, że na koniec I kwartału 2022 r. w ramach waloryzacji płatności za roboty budowlane na obecnie realizowanych przez GDDKiA kontraktach wykonawcy otrzymali niemal 550 mln zł.