Przypomnijmy, że obecnie na każdym punkcie poboru opłat na odcinku pomiędzy Krakowem a Katowicami za pojazdy kategorii 1 trzeba zapłacić 10 zł (motocykle – 5 zł), a to oznacza, że przejazd całej trasy to wydatek 20 zł (motocykle – 10 zł). Jeżeli stawki zostaną 1 października podwyższone, to w przypadku samochodów osobowych i dostawczych (motocykle bez zmian) koszty wzrosną do 24 zł (po 12 zł na każdym PPO).

Koncesjonariusz ma prawo do podwyższenia stawek na podstawie umowy koncesyjnej, a GDDKiA nie ma uprawnień do wpływania na wysokość stawek. Pomimo tego po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji Stalexportu w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. W stanowisku przesłanym do spółki wskazano m.in. błędne założenia dotyczące przygotowanej i przedstawionej przez Stalexport Autostrada Małopolska prognozy ruchu.

Czy koncesjonariusz Autostrady Małopolskiej zmieni zdanie?

We wniosku przypomniano również, że opłaty za państwowe autostrady obowiązują od wielu lat bez zmian. Ponadto, zdaniem GDDKiA, wzrost stawek może skutkować przeniesieniem się części ruchu na lokalne drogi, a to jest sprzeczne z rolą jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym.

Według GDDKiA koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. W okresie pandemii wiele instytucji, podmiotów finansowych i przedsiębiorstw podejmuje odmienne działania obniżając stawki opłat. W związku z tym GDDKiA uważa, że wprowadzenie podwyżki wnioskowanej przez koncesjonariusza w obecnej sytuacji nie jest zasadne.

Aktualne ceny płatnych autostrad w Polsce

Trasa Koszt przejazdu
Autostrada A1 – Rusocin-Nowa Wieś 30 zł (samochody osobowe i dostawcze oraz motocykle)
Autostrada A2 – Stryków-Konin 9,90 zł (samochody osobowe i dostawcze oraz motocykle)
Autostrada A2 – Konin-Nowy Tomyśl 66 zł (samochody osobowe i dostawcze oraz motocykle)
Autostrada A2 – Nowy Tomyśl-Świecko 18 zł (samochody osobowe i dostawcze oraz motocykle)
Autostrada A4 – Katowice-Kraków 20 zł (motocykl – 10 zł)
Autostrada A4 – Bielany Wrocławskie-Sośnica 16,20 zł (motocykl – 8,10 zł)